Informacja o ustawowym wymogu uzyskania ID-SISC dla potwierdzania odbioru SENT

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849 oraz z 2019 r. poz. 1418) informujemy, że dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Oznacza to, że w przypadku niedpoełnienia obowiązku i braku Id SISC podmiotu odbierającego niemożliwe będzie zarejestrowanie zgłoszenia SENT.

Obowiązek dotyczy:

  • od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
  • od 1 lutego 2020 r. podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Wszystkim odbiorcom zalecamy jak najszybsze dopełnienie obowiązku w celu uniknięcia potencjalnych kar bądź opóźnień w dostawach.

Przydatne linki:

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie PUESC:
https://puesc.gov.pl/web/puesc/-/obowiazek-uzyskania-zaawansowanego-poziomu-dostepu-na-puesc

Rejestracja reprezentacji na PUESC:
https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc

Wróć do kategorii: Wiedza Wiadomości