Osuszacze ziębnicze

ALUP ADQ 21-5040

 • ALUP
 • 21-3478 m?/h
 • -

Podczas procesu sprężania, wilgoć zawarta w powietrzu na ssaniu jest zamieniana na kondensat. Powoduje on negatywne zjawiska takie jak nadmierne zużycie i korozję sieci sprężonego powietrza i urzšdzeń do niej przyłšczonych. Rezultatem tego sš kosztowne przerwy w produkcji oraz zmniejszenie wydajnoœci i żywotnoœci stosowanego sprzętu.
Osuszacze ziębnicze zapobiegajš tym negatywnym skutkom, wykraplajšc wodę zawartš w sprężonym powietrzu i odprowadzajšc kondensat.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania

Osuszacze ziębnicze

Czyste i suche powietrze przynosi zyski
? Chroni sieć powietrznš przed korozjš, rdzš i nieszczelnoœciami.
? Poprawia jakoœć produktu końcowego.
? Zwiększa produktywnoœć.
? Redukuje koszty konserwacji.
? Wydłuża żywotnoœć sieci sprężonego powietrza i narzędzi pneumatycznych.

Przyjazne dla użytkownika
? Technologia schładzania jest prosta i nie wymaga zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych.
? Szybka kontrola jakoœci powietrza za pomocš wyœwietlacza punktu rosy.
? Kompatybilnoœć z każdš technikš sprężarkowš i wystarczajšcš dla ponad 95% zastosowań
przemysłowych (osišgnięcie PDP maks. +3°C w warunkach odniesienia).

Prosta instalacja osuszacza
? Bardzo kompaktowa konstrukcja.
? Łatwy montaż, również w ograniczonych przestrzeniach, dzięki niewielkiemu rozmiarowi.
? Łatwa i szybka instalacja filtrów z dostępnš opcjš zaworu obejœciowego.

Przyjazne dla œrodowiska gazy chłodnicze
? Możliwie najmniejszy wpływ na œrodowisko.
? Zastosowanie czynników chłodniczych R134a, R404A i R410A.
? Brak wpływu na warstwę ozonowš.
? Gaz R410A z bardzo niskim współczynnikiem globalnego efektu cieplarnianego.
? Oszczędnoœć energii dzięki zastosowaniu rotacyjnej sprężarki czynnika chłodniczego.

Zasada osuszania powietrza
Dla wielu przedsiębiorstw działajšcych na konkurencyjnym, globalnym rynku, osuszanie sprężonego powietrza nie jest opcjš, lecz koniecznoœciš z uwagi na koszty operacyjne i efektywnoœć procesu produkcyjnego. Osuszacze chłodnicze oparte na sprawnej i prostej technologii, stanowiš preferowane rozwišzanie dla większoœci zastosowań. W wyniku tego woda z powietrza skrapla się i można osišgnšć maksymalny ciœnieniowy punkt rosy +3°C w warunkach odniesienia.


Znaczšca poprawa produktywnoœci
? Wysokiej jakoœci komponenty zapewniajš niskie spadki ciœnienia, stabilny ciœnieniowy punkt rosy i wydajne chłodzenie.
? Czyste i suche sprężone powietrze zwiększa efektywnoœć procesu produkcyjnego.
Łatwy montaż i dostęp
? Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary i prosty układ.
? Niezwykle łatwy montaż.
Ekonomiczne rozwišzanie
? Konserwacja nie jest wymagana lub jest wymagana w bardzo niewielkim stopniu.
? Bardzo niskie zużycie energii i wysoka oszczędnoœć energii dzięki niskim spadkom ciœnienia w całym układzie.
Przyjazna obsługa dla użytkownika
? Prosty panel sterowania z łatwym dostępem do wszystkich podzespołów elektrycznych.
? Łatwy odczyt z wyœwietlacza punktu rosy, wskazujšcy wszelkie istotne informacje.

 • Wyœwietlacz PDP

  Wyœwietlacz PDP

  Praca osuszacza ADQ jest monitorowana przez elektroniczny sterownik informujšcy o wszystkich istotnych parametrach:

  Dane Techniczne:
  ? Stan osuszacza i wentylatora osuszacza ziębniczego.
  ? Wyœwietlacz punktu rosy.
  Sygnały alarmowe
  ? Alarm o wysokim lub niskim punkcie rosy.
  ? Awaria czujnika wentylatora (ADQ 72-462).
  ? Informacje serwisowe.
  Panel sterowania z wolnym stykiem (na zamówienie) umożliwiajšcy:
  ? Zdalny alarm ciœnieniowego punktu rosy PDP
  ? Zdalny alarm wysokiej temperatury osuszacza
  ? Zdalny alarm awarii wentylatora

 • Inteligentny spust kondensatu

  Inteligentny spust kondensatu

  Pełny zakres osuszaczy ziębniczych jest wyposażony w pojemnoœciowy spust kondensatu. Wykorzystuje on elektroniczne czujniki poziomu zebranej wody do odprowadzania kondensatu bez ryzyka strat sprężonego powietrza. Daje to następujšce korzyœci:
  ? Odprowadzana jest wyłšcznie woda bez sprężonego powietrza.
  ? Oszczędnoœć energii.
  ? Nie powoduje hałasu i jest przyjazny dla œrodowiska.

 • Zawór obejœciowy z zestawem do montażu filtrów

  Zawór obejœciowy z zestawem do montażu filtrów

  Pozwala na pracę układu z filtrami podczas wykonywania serwisu osuszacza lub w czasie jego awarii, co pozwala uniknšć przestojów.

 • Zestaw do montażu filtrów

  Zestaw do montażu filtrów

  Pozwala na zainstalowanie dwóch filtrów z tyłu sprężarki, co powoduje zmniejszenie wymiarów i kosztów instalacji.

Dane techniczne

Model Przepływ w odniesieniu do temperatury sprężonego powietrza na wlocie Znamionowa moc elektryczna1 Napięcie Gaz chłodniczy Przyłšcza powietrza Waga
35°C 40°C 45°C
m3/h cfm m3/h cfm m3/h cfm kW V/Hz/Ph Gaz/DN kg
ADQ 21 21 12,4 17,2 10,2 14,5 8,6 0,13 230/50/1 R134a 3/4″ M 19
ADQ 36 36 21,2 29,5 17,4 24,8 14,6 0,16 230/50/1 R134a 3/4″ M 19
ADQ 51 51 30 41,8 24,6 35,2 20,7 0,19 230/50/1 R134a 3/4″ M 20
ADQ 72 72 42,4 59 34,8 49,7 29,3 0,27 230/50/1 R134a 3/4″ M 25
ADQ 110 110 64,4 90,2 52,8 75,9 44,4 0,28 230/50/1 R134a 3/4″ M 27
ADQ 141 141 83 116 68 97 57,3 0,61 230/50/1 R404A 1″ F 44
ADQ 180 180 106 148 87 124 73 0,67 230/50/1 R404A 1″ F 44
ADQ 216 216 127 177 104 149 88 0,79 230/50/1 R404A 1″ 1/2 F 53
ADQ 246 246 145 202 119 170 100 0,87 230/50/1 R404A 1″ 1/2 F 60
ADQ 312 312 184 256 151 215 127 1,07 230/50/1 R404A 1″ 1/2 F 65
ADQ 390 390 230 320 189 269 159 1,19 230/50/1 R404A 1″ 1/2 F 80
ADQ 462 462 272 379 223 319 188 1,45 230/50/1 R404A 1″ 1/2 F 80
ADQ 600 600 353 492 289 414 244 1,32 400/50/3 R410A 2″ F 128
ADQ 720 720 424 590 348 497 293 1,63 400/50/3 R410A 2″ F 146
ADQ 900 900 530 738 435 621 366 1,89 400/50/3 R410A 2″ F 158
ADQ 1080 1080 636 886 522 745 439 2,11 400/50/3 R410A 2″ F 165
ADQ 1440 1440 848 1181 695 994 585 3,9 400/50/3 R410A 3″ F 325
ADQ 1800 1800 1060 1476 869 1242 731 4,46 400/50/3 R410A 3″ F 335
ADQ 2100 2100 1237 1722 1014 1449 854 5,55 400/50/3 R410A 3″ F 350
ADQ 2700 2700 1589 2214 1303 1863 1097 6,71 400/50/3 R410A DN 125 380
ADQ 3000 3000 1766 2460 1448 2070 1219 6,8 400/50/3 R404A DN 125 550
ADQ 4200 4200 2472 3444 2027 2898 1706 10,7 400/50/3 R404A DN 125 600
ADQ 5040 5040 2966 4133 2432 3478 2047 12,3 400/50/3 R404A DN 125 650

 

1 Warunki odniesienia:
– Ciœnienie robocze: 7 bar (100 psi).
– Temperatura pracy: 35°C.
– Temperatura w pomieszczeniu 25°C.
– Ciœnieniowy punkt rosy: +3°C (+/- 1)
– Dostępne dla różnych napięć i częstotliwoœci.
Warunki graniczne pracy:
– Maksymalne ciœnienie 16 bar (232 psi) (ADQ 21 do 110) robocze
13 bar (188 psi) (ADQ 141 do 5040)
– Temperatura pracy: 55°C.
– Minimalna/maksymalna temperatura otoczenia: +5°C/+45°C.