Filtry sieciowe 45-2430

 • ALUP
 • 43-2430 m?/h
 • -

W każdym układzie zasilania w sprężone powietrze należy zainstalować jeden lub więcej filtrów.
W rezultacie, zyskuje się lepszš jakoœć powietrza, co jest korzystne dla całej sieci sprężonego powietrza, w tym osuszaczy, przewodów powietrznych i narzędzi pneumatycznych. Zaleca się filtrowanie powietrza w różnych miejscach za pomocš dwóch lub trzech filtrów. Użycie tylko jednego filtra może spowodować nasycenie filtra i spadek ciœnienia powietrza, pogorszenie jakoœci powietrza lub koniecznoœć wczeœniejszej wymiany wkładów filtracyjnych.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania

Moc filtrów ALUP

Wyższa jakoœć i wydajnoœć
? Oczyszczenie sprężonego powietrza poprzez wyeliminowanie zanieczyszczeń olejowych i czšstek stałych.
? Wyższa jakoœć produktu końcowego.
? Zwiększona produktywnoœć.
Oszczędnoœć kosztów
? Wydłużenie okresu eksploatacji (maszyn/urzšdzeń, itp.).
? Minimalizuje ryzyko przestojów.
? Coroczne okresy międzyprzeglšdowe w celu zapewnienia optymalnego działania.
Łatwa obsługa i instalacja
? Kompatybilne z każdš technikš sprężarkowš.
? Mogš być zainstalowane szybko w nowej lub w istniejšcej już sieci.
? Opcjonalne urzšdzenie do pomiaru spadku ciœnienia (wskaźnik/miernik) informujšce o koniecznoœci wymiany wkładu.
? Prosta i szybka operacja wymiany wkładu.
? Brak wymagań zasilania elektrycznego.

Ważne wskazówki przy doborze urzšdzeń filtrujšcych

 1. W zależnoœci od zastosowania, każdy odbiór w systemie może wymagać innej jakoœci sprężonego powietrza.
 2. Należy upewnić się, że wybrany sprzęt do filtrowania rzeczywiœcie zapewni wymaganš czystoœć powietrza zgodnie z klasyfikacjš okreœlonš w tabeli ISO 8573-1:2010.
 3. Przy porównywaniu filtrów należy upewnić się, że zostały one przetestowane zgodnie z normš ISO 8573 i ISO 12500.
 4. Przy porównywaniu różnych rozwišzań filtracyjnych należy pamiętać, że wydajnoœć filtra w dużym stopniu zależy od warunków na wlocie.
 5. Bioršc pod uwagę koszt eksploatacji filtrów koalescencyjnych oleju, porównuje się jedynie poczštkowe straty ciœnienia przy powietrzu na wlocie w pełni nasyconym wilgociš.  Powodem tego jest fakt, że praca filtra przy powietrzu osuszonym na wlocie nie jest reprezentatywna dla większoœci spotykanych zastosowań filtrów sieciowych.
 6. Z drugiej strony, w przypadku filtrów przeciwpyłowych można oczekiwać, że spadek ciœnienia z czasem będzie wzrastał. Niski spadek ciœnienia poczštkowego nie oznacza, że pozostanie on taki przez cały okres eksploatacji wkładu filtracyjnego.
 7. Należy uwzględnić całkowity koszt urzšdzeń filtracyjnych tj. koszty zakupu, eksploatacji i serwisu.

Rodzaje instalacji

A. Ochrona ogólnego przeznaczenia
(czystoœć powietrza zgodna z ISO 8573-1: filtr typu G klasa 2:-:3 i filtr typu P klasa 4:-:3)
B. Ogólna ochrona i zmniejszenie stężenia oleju
(czystoœć powietrza zgodna z normš ISO 8573-1: klasa 1:-:2)
C. Wysokiej jakoœci powietrze o zredukowanym punkcie rosy
(czystoœć powietrza zgodna z normš ISO 8573-1: klasa 1:4:2)
D. Wysokiej jakoœci powietrze o zredukowanym punkcie rosy i stężeniu oleju
(czystoœć powietrza zgodna z normš ISO 8573-1: klasa 1:4:1)
E. Wysokiej jakoœci powietrze o bardzo niskim punkcie rosy
(czystoœć powietrza zgodna z normš ISO 8573-1: klasa 2:2:1)
F. Wysokiej jakoœci powietrze o wyjštkowo niskim punkcie rosy
(czystoœć powietrza zgodna z normš ISO 8573-1: klasa 1:2:1)

 1. Sprężarka z chłodnicš końcowš
 2. Filtr powietrza G
 3. Filtr powietrza C
 4. Filtr powietrza V
 5. Filtr powietrza S
 6. Filtr powietrza D
 7. Filtr powietrza P
 8. Osuszacz chłodniczy
 9. Osuszacz adsorpcyjny

Zbiornik wyrównawczy jest zawsze zalecany.

Wysoka wydajnoœć filtracji: pełny zakres filtrów
Zanieczyszczone sprężone powietrze w sieci wišże się z kilkoma zagrożeniami. W prawie wszystkich przypadkach może to spowodować znaczny spadek wydajnoœci, jak również wzrost kosztów utrzymania zarówno w odniesieniu do rzeczywistych napraw, jak i spadku produktywnoœci.
Innowacyjne filtry ALUP zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić najlepszš jakoœć powietrza i sprostać rosnšcym wymaganiom jakoœciowym. Sš one w pełni zaprojektowane i przetestowane zgodnie z normami ISO.

Komponenty

 1. Podwójne O-ringi gwarantujš prawidłowe uszczelnienie, zmniejszone ryzyko nieszczelnoœci i strat energii.
 2. Bardziej przyjazne dla użytkownika i niezawodne dzięki elementom dociskowym.
 3. Papier ochronny zapobiega bezpoœredniemu kontaktowi między wkładami filtracyjnymi a rdzeniem filtra ze stali nierdzewnej.
 4. Wzmocnione włókna szklane zapewniajš wysokš wydajnoœć filtra, niski spadek ciœnienia i odpowiedniš żywotnoœć. W przypadku olejowych filtrów koalescencyjnych wiele warstw jest owiniętych wokół siebie, aby uniknšć ryzyka przedwczesnego przedostania się oleju do wnętrza filtra.
 5. Ulepszone, wytrzymałe rdzenie filtra wykonane ze stali nierdzewnej zapewniajš najwyższš jakoœć i niskie ryzyko implozji.
 6. Filtry koalescencyjne oleju: podwójna warstwa odprowadzania emulsji olejowej (zewnętrzny papier ochronny i piana) posiadajš dużš wydajnoœć. Jest ona idealna do sprężarek o zmiennej prędkoœci obrotowej. Ponadto piana poliuretanowa zapobiega ruchowi powrotnemu oleju.
  Filtry przeciwpyłowe: otwarta piana działa jak filtr wstępny dla największych czšstek pyłu, co przyczynia się do wydłużenia żywotnoœci filtra.
 7. Epoksydowane, szczelne zaœlepki zapewniajš niezawodnoœć filtracji.
 8. Wewnętrzne żeberka wspomagajš element i ułatwiajš przemieszczanie się kropel oleju.

Najbardziej niezawodna obudowa

Komponenty składowe

 1. Możesz być zadowolony ze zmniejszonego spadku ciœnienia i wzrostu oszczędnoœci, dzięki unikalnej konstrukcji głowicy filtra.
 2. W przypadku próby odkręcania obudowy filtra pod ciœnieniem, otwór odpowietrzajšcy uruchomi alarm dźwiękowy.
 3. Zdejmowanie misy filtracyjnej jest bardzo proste, ponieważ zewnętrzne ożebrowanie umożliwia pewny uchwyt filtra.
 4. Nie należy martwić się o korozję. Œciana korpusu wykonana jest z odlewu aluminiowego ze specjalnš anodyzowanš obudowš, która chroni nasze filtry zarówno wewnštrz jak i na zewnštrz.
 5. Płynne odprowadzanie kondensatu z filtra zapewnia niezawodne działanie. Jest to zagwarantowane, dzięki naszemu zautomatyzowanemu spustowi o wysokiej wydajnoœci (filtry typu G – C – P) i spustowi ręcznemu(filtry typu V – S – D).

Dla optymalnej filtracji, filtry ALUP wykorzystujš potrójnš funkcję filtracji: impakt bezwładnoœciowy, bezpoœrednie przechwytywanie i dyfuzja.

 

 • Filtry typu G

  Filtry typu G

  Koalescencyjne filtry wstępne przeznaczone do ochrony ogólnej, usuwania czšsteczek stałych, cieczy i aerozoli olejowych.
  Całkowita efektywnoœć wagowa: 99%.
  Aby zapewnić optymalnš filtrację, filtr G powinien być poprzedzony separatorem wilgoci.

 • Filtry typu S

  Filtry typu S

  Filtry przeciwpyłowe w celu zabezpieczenia przed kurzem.
  Efektywnoœć obliczeniowa: 99,81% dla najwyżej penetrujšcej wielkoœci czšstek (MPPS = 0,1 mikrona).
  Filtr S powinien być zawsze poprzedzony osuszaczem.

 • Filtry typu C

  Filtry typu C

  Wysokowydajne filtry koalescencyjne, usuwajš czšsteczki stałe, ciecze i aerozole olejowe.
  Całkowita efektywnoœć wagowa: 99,9 %.
  Dla optymalnej filtracji filtr C powinien być zawsze poprzedzony filtrem G.

 • Filtry typu D

  Filtry typu D

  Wysokowydajne filtry przeciwpyłowe zabezpieczajšce przed kurzem.
  Efektywnoœć obliczeniowa: 99,97 % dla najwyżej penetrujšcej wielkoœci czšstek (MPPS = 0,06 mikrona).
  Filtr D powinien być zawsze poprzedzony filtrem S i jest powszechnie montowany po osuszaczu adsorpcyjnym.

 • Filtry typu V

  Filtry typu V

  Filtr z węglem aktywnym do usuwania oparów oleju i zapachów węglowodorowych, z maksymalnš resztkowš zawartoœciš oleju 0,003 mg/m3 (0,003 ppm).
  Żywotnoœć 1000 godzin.

 • Filtry typu P

  Filtry typu P

  Koalescencyjny filtr wstępny oleju i czšsteczek stałych ogólnego przeznaczenia.
  Usuwa czšsteczki stałe, kurz, ciecze i aerozole olejowe.
  Całkowita efektywnoœć wagowa: 90%.

Szeroki wachlarz opcji

Wszystkie akcesoria i opcje, których możesz potrzebować:

 • Miernik spadku ciœnienia.

  Miernik spadku ciœnienia.

  Styk bezpotencjałowy zamontowany na mierniku spadku ciœnienia przeznaczony do zdalnej sygnalizacji wymiany wkładu
  filtracyjnego.

 • Wskaźnik spadku ciœnienia.

  Wskaźnik spadku ciœnienia.

  ? Zestaw do zblokowanego, szeregowego połšczenia kilku filtrów.
  ? Zestaw do montażu filtrów na œcianie ułatwiajšcy instalację.

 • Szybkozłšczka

  Szybkozłšczka

  Szybkozłšczka do podłšczenia elektronicznego, automatycznego, bezstratnego spustu kondensatu.

Dane techniczne

Dane Techniczne Filtry Sieciowe 45-2430

Przepływ nominalny* Ciœnienie maksymalne Przyłšcza gwintowane Wymiary Wymagane
wolne miejsce na
wymianę wkładu
Waga
A B C D
Typ l/min m3/h cfm bar psi G mm mm mm mm kg
FILTR 45 720 43 25 16 232 3/8 90 21 228 75 1
FILTR 90 1500 90 53 16 232 1/2″ 90 21 228 75 1,1
FILTR 125 2100 126 74 16 232 1/2″ 90 21 283 75 1,3
FILTR 180 3000 180 106 16 232 3/4″ 110 27,5 303 75 1,9
FILTR 180 3000 180 106 16 232 1″ 110 27,5 303 75 1,9
FILTR 290 4800 288 170 16 232 1″ 110 27,5 343 75 2,1
FILTR 505 8400 504 297 16 232 1 1/2″ 140 34 449 100 4,2
FILTR 685 11400 684 403 16 232 1 1/2″ 140 34 532 100 4,5
FILTR 935 15600 936 551 16 232 1 1/2″ 140 34 532 100 4,6
FILTR 1295 21600 1296 763 16 232 2″ 179 50 618 150 6,9
FILTR 1295 21600 1296 763 16 232 2 1/2″ 179 50 618 150 6,9
FILTR 1890 31500 1890 1112 16 232 3″ 210 57 720 200 11
FILTR 2430 40500 2430 1430 16 232 3″ 210 57 890 200 12,6

*Warunki referencyjne:
Ciœnienie 7 bar (102 psi).
Maksymalna temperatura pracy 66°C i 35°C (tylko dla serii V).
Minimalna temperatura robocza 1°C.

W przypadku innych ciœnień wlotowych sprężonego powietrza należy pomnożyć wydajnoœć filtra przez następujšce współczynniki korekcyjne:

Ciœnienie wlotowe (bar) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Ciœnienie wlotowe (psig) 15 29 44 58 72.5 87 102 116 145 174 203 232
Współczynnik korygujšcy 0,38 0,53 0,65 0,75 0,83 0,92 1 1,06 1,2 1,31 1,41 1,5

 

Sprężone powietrze zgodnie z normš ISO 8573-1:2010
W zależnoœci od przeznaczenia, wymagana jest okreœlona czystoœć powietrza. Te wymagania zostały okreœlone wg klas czystoœci powietrza, które sš zdefiniowane w normie ISO 8573-1, edycja 2010. Norma ta definiuje 7 klas czystoœci od 0 do 6 zgodnie z zasadš: im niższa klasa, tym wyższa jakoœć sprężonego powietrza.

Pełny zakres dostępnych filtrów
Jakoœć powietrza wymaganego w typowym systemie sprężonego powietrza może się znacznie różnić. Oferujšc wybór z szerokiego zakresu filtrów ALUP może zawsze dopasować się do Twoich specyficznych wymagań zapewniajšc, że dowolne zanieczyszczenia sš ograniczane do absolutnego minimum.

Pliki do pobrania