Separatory kondensatu woda/olej OWS

  • ALUP
  • 48-41066 m3/h
  • -

Urządzenia te służą do odseparowania oleju z kondensatu odprowadzanego z różnych urządzeń i punktów sieci sprężonego powietrza, która jest oparta na sprężarkach olejowych.

Separatory OWS ALUP Kompressoren to urządzenia charakteryzujące się skutecznością działania dla większości olejów i emulsji.

System wskaźników daje możliwość oceny skuteczności separacji i podjęcia decyzji o wymianie wkładów filtracyjnych. Odpowiednio przemyślane zestawy serwisowe i konstrukcja separatorów OWS ułatwiają wszelkie czynności serwisowe zapewniając ciągłą skuteczność działania.

Dzięki temu mamy pewność ochrony środowiska naturalnego i wypełnienia lokalnych przepisów z tym związanych.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis produktu
  • Dane techniczne

Urządzenia Uzdatniania i Odrowadzania Kondensatu Alup

W typowej instalacji wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza występuje wiele punktów, w których następuje separacja powstałego kondensatu, jego odprowadzenie i odpowiednie uzdatnienie (odolejenie). Najczęściej jest to realizowane już w samej sprężarce lub bezpośrednio na wylocie sprężonego powietrza ze sprężarki, gdzie po chłodnicy końcowej pojawia się największa ilość kondensatu. Jest to również realizowane w osuszaczach ziębniczych, filtrach sieciowych sprężonego powietrza i wybranych punktach sieci sprężonego powietrza, w których może pojawić się kondensat.

Kluczowym komponentem oddzielającym wykroploną wilgoć od sprężonego powietrza jest separator cyklonowy. Kondensat wodno-olejowy pojawia się również w filtrach koalescencyjnych. Odseparowany kondensat należy odprowadzić poza sieć sprężonego powietrza. Służą do tego spusty kondensatu.

Jest niezmiernie ważne by zastosować urządzenia separacji i odprowadzania kondensatu o odpowiedniej niezawodności i charakteryzujące się niskimi stratami energii i sprężonego powietrza. A zatem muszą to być urządzenia powodujące niski spadek ciśnienia i zerowe straty sprężonego powietrza w procesie odprowadzania kondensatu. Znakomita większość systemów sprężonego powietrza stosowanych w zakładach przemysłowych to instalacje oparte na  sprężarkach olejowych. Odprowadzany z takich systemów kondensat zawiera pewne pozostałości oleju. W większości przypadków poziom zawartości oleju w kondensacie nie pozwala na jego bezpośrednie odprowadzenie do środowiska.

W celu uzyskania odpowiedniej czystości kondensatu stosowane są odpowiednie
separatory olej/woda.

Alup Kompressoren dysponuje szerokim wachlarzem urządzeń separacji, odprowadzania
i uzdatniania kondensatu.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE OWS 13-850

Zdolność uzdatniania w instalacji z osuszaczem. Skropliny są zbierane ze sprężarki (sprężarek), zbiornika (zbiorników) powietrza, osuszacza (osuszaczy), filtra (filtrów) w ciągu doby przez 12 godzin pracy.

Zimny klimat Umiarkowany klimat Gorący klimat
Temperatura otoczenia 5 10 15 20 25 30 35 40
Wilgotność względna 60% 60% 70%
w m3/h
OWS 13 494 336 237 171 126 95 62 48
OWS 34 1341 913 643 465 342 257 169 131
OWS 52 2046 1394 981 710 522 392 257 200
OWS 128 5010 3412 2403 1738 1278 959 630 489
OWS 218 8538 5815 4095 2962 2178 1634 1074 833
OWS 297 11642 7930 5584 4039 2970 2228 1464 1136
OWS 425 16652 11342 7986 5777 4248 3186 2094 1625
OWS 850 33304 22684 15972 11555 8496 6372 4189 3250

 

DANE TECHNICZNE OWS 13-850

Zdolność uzdatniania w instalacji bez osuszacza. Skropliny są zbierane ze sprężarki (sprężarek), zbiornika (zbiorników) powietrza, osuszacza (osuszaczy), filtra (filtrów) w ciągu doby przez 12 godzin pracy.

 

Zimny klimat Umiarkowany klimat Gorący klimat
Temperatura otoczenia 5 10 15 20 25 30 35 40
Wilgotność względna 60% 60% 70%
w m3/h
OWS 13 635 433 305 220 162 122 80 62
OWS 34 1665 1134 799 578 425 319 209 162
OWS 52 2470 1682 1184 857 630 473 311 241
OWS 128 6139 4181 2944 2130 1566 1175 772 599
OWS 218 10725 7305 5144 3721 2736 2052 1349 1047
OWS 297 14394 9804 6903 4994 3672 2754 1810 1405
OWS 425 20533 13985 9847 7124 5238 3929 2582 2004
OWS 850 41066 27971 19695 14247 10476 7857 5165 4007

Wydajność na podstawie pozostałości oleju 15 mg/l.

Współczynnik czasu pracy na dobę godziny 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1,50 1,20 1 0,86 0,75 0,67 0,6 0,55 0,5

 

Wilgotność względna (%) 20 30 40 50 60 70 80 90
Współczynniki korygujące 3,38 2,12 1,54 1,21 1 0,85 0,74 0,66
Zawartość oleju 10 mg/l Pomnóż poniżej zdolności produkcyjne przez 2/3
Kondensat z zawartością poli-glikolu Wydajność wynosi połowę normalnej wielkości