Wysokowydajne osuszacze cykliczne

Ingersoll Rand Dec 42-5400

 • Ingersoll Rand
 • 0,60-90,00 m?/min
 • -

Maksymalna oszczędnoœć energii przy jednoczesnym zapewnieniu cišgłego dopływu suchego powietrza wysokiej jakoœci.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania

Osuszacze cykliczne Dec

Wyższa efektywnoœć, mniejsze koszty

Konstrukcja osuszaczy cyklicznych Dec firmy Ingersoll Rand zapewnia wyższš wydajnoœć przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Dzięki połšczeniu chronionego patentem, wysokosprawnego wymiennika ciepła z obiegiem masy termicznej oszczędnoœć energii jest możliwa przy każdym obcišżeniu. Zmniejszenie zużycia energii zapewnia również funkcja automatycznego wyłšczania sprężarki chłodniczej w czasie, gdy nie jest ona używana.

 

Niezawodnoœć i prostota ? efekt doœwiadczenia

Wykorzystujšc bogate doœwiadczenie w projektowaniu osuszaczy, firma Ingersoll Rand wyposażyła osuszacz Dec w takie funkcje jak sterownik mikroprocesorowy oraz elektroniczny spust bezstratny (ENL) do pracy przy dużych obcišżeniach, który zwiększa niezawodnoœć urzšdzenia. Funkcje takie jak samoregulacja osuszacza i instalacja typu ?plug-and-play? zapewniajš wygodę podczas rozruchu, a łatwy dostęp do częœci ułatwia bieżšcš konserwację.

 

Aktywna Ochrona œrodowiska na wysokim poziomie

A9R406D

Straty energii generowane przez osuszacze Dec zostały znacznie zmniejszone, dzięki funkcji wyłšczania sprężarki w okresach niskiego obcišżenia. W osuszaczach Dec zastosowano czynniki chłodnicze R134a oraz R407c, które sš przyjazne dla œrodowiska, ponieważ najmniej wpływajš na zwiększnie efektu cieplarnianego, co ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Wysoka jakoœć podzespołów zapewnia większš trwałoœć osuszaczy, a tym samym zmniejsza liczbę potrzebnych częœci zamiennych, minimalizujšc wpływ na œrodowisko.

 

Wydajnoœć jest najważniejsza

Konstrukcja osuszaczy Dec pozwala uzyskać doskonałš jakoœć powietrza i zapewnia najwyższš wydajnoœć przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. ƒƒ

 • Energooszczędny wymiennik ciepła chroniony patentem
 • ƒƒ Najniższy spadek ciœnienia spoœród urzšdzeń dostępnych na rynku
 • ƒƒ Wszystkie odczyty zwišzane z oszczędnoœciš energii na panelu sterowania
 • ƒƒ Magazynowanie energii z zimna przez masę termicznš skraca czas działania sprężarki osuszacza
 • ƒƒ Wysoka jakoœć powietrza, punkt rosy zgodny z klasš 4 wg ISO
 • ƒƒ TTnic, spust bezstratny eliminuje straty sprężonego powietrza
 • ƒƒ Czynniki chłodnicze R134a oraz R407c obniżajš zużycie energii

Dane techniczne

Model Klasa 5 < 7°C (punkt rosy*) Klasa 4 < 3°C (punkt rosy*) Spadek ciœnienia* Pobierana moc kW (50 Hz)* przy różnych obcišżeniach Maks. ciœnienie robocze Przyłšcza powietrza Wymiary (szer. x dł. x wys.) Masa
  m3/min m3/h m3/min m3/h bar 100% 75% 50% 25% bar cale mm kg
D42ec 0,7 42 0,6 33,6 0,08 0,24 0,19 0,12 0,04 14 1/2” 386x500x651 38
D54ec 0,9 54 0,7 43,2 0,09 0,24 0,19 0,12 0,04 14 1/2” 386x500x651 39
D72ec 1,2 72 1,0 57,6 0,16 0,32 0,26 0,15 0,06 14 1/2” 386x500x651 43
D108ec 1,8 108 1,4 86,4 0,09 0,45 0,36 0,22 0,08 14 3/4” 386x500x651 48
D144ec 2,4 144 1,9 115,2 0,18 0,51 0,41 0,25 0,09 14 3/4” 386x500x651 51
D180ec 3,0 180 2,4 144,0 0,12 0,65 0,53 0,31 0,11 14 1” 420x567x771 67
D240ec 4,0 240 3,2 192,0 0,21 0,64 0,52 0,31 0,11 14 1” 420x567x771 71
D300ec 5,0 300 4,0 240,0 0,16 0,94 0,76 0,45 0,16 14 1 1/2” 500x730x980 105
D360ec 6,0 360 4,8 288,0 0,22 0,94 0,76 0,45 0,16 14 1 1/2” 500x730x980 108
D480ec 8,0 480 6,4 384,0 0,18 1,28 1,04 0,62 0,22 14 1 1/2” 500x730x980 120
D600ec 12,0 720 10,0 600,0 0,17 1,30 1,05 0,62 0,23 13 2” 750x780x1340 170
D780ec 15,6 936 13,0 780,0 0,18 2,20 1,78 1,06 0,38 13 2” 750x780x1340 220
D950ec 19,0 1140 15,8 950,0 0,24 2,20 1,78 1,06 0,38 13 2” 750x780x1340 230
D1300ec 26,0 1560 21,7 1300,0 0,14 2,98 2,31 1,71 0,94 13 3” 784x1388x1585 390
D1410ec 28,2 1692 23,5 1410,0 0,16 2,98 2,31 1,71 0,94 13 3” 784x1388x1585 400
D1890ec 37,8 2268 31,5 1890,0 0,27 4,41 3,42 2,54 1,40 13 3” 784x1388x1585 430
D2520ec 50,4 3024 42,0 2520,0 0,23 7,73 6,00 4,44 2,45 13 DN100 914x1388x1585 500
D3000ec 60,0 3600 50,0 3000,0 0,18 8,04 6,24 4,62 2,55 13 DN125 1500x1510x1570 740
D4200ec 84,0 5040 70,0 4200,0 0,29 8,04 6,24 4,62 2,55 13 DN125 1500x1510x1570 770
D4800ec 96,0 5760 80,0 4800,0 0,2 10,27 7,97 5,90 3,26 13 DN150 1500x1510x1570 1010
D5400ec 108,0 6480 90,0 5400,0 0,26 10,27 7,97 5,90 3,26 13 DN150 1500x1510x1570 1040