Ingersoll Rand - filtracja przemysłowa

  • Ingersoll Rand
  • 2,50-516,67 m?/min
  • -

Konwencjonalna filtracja przeprowadzana jest w temperaturze do 80°C i ciœnieniu 16 bar g, podczas gdy filtracja przemysłowa może osišgać temperatury rzędu 200°C lub 40 bar g. Tak samo wysokiej jakoœci powietrze spodziwane jest po filtrach przemysłowych Ingersoll Rand - oferujš one wysokš sprawnoœć filtracji pyłów i niski spadek ciœnienia. Wzmocnione, wytrzymałe obudowy filtrów zapewniajš niezawodnoœć nawet w najcięższych warunkach przemysłowych.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis produktu
  • Dane techniczne
  • Pliki do pobrania

Rozwišzania dla wysokiej temperatury i wysokiego ciœnienia

Nowa linia filtrów przemysłowych oferowana przez Ingersoll Rand zaspokaja specyficzne wymagania pracy w wysokiej temperaturze lub ciœnieniu, którym standardowe filtry nie mogš sprostać.

Filtracja wysokotemperaturowa
  • Cišgła praca przy 150°C z możliwoœciš sporadycznej pracy w temp. 200°C. Wyposażone w miernik ciœnienia różnicowego wskazujšcego stan elementu i pływaka spustu dla właœciwego usuwania kondensatu.
  • Spiralna rura miedziana umożliwia chłodzenie powietrza podczas przepływu przez miernik ciœnienia, zapewniajšc natychmiastowe i dokładne odczyty.
Filtracja wysokociœnieniowa
  • W pełni funkcjonalna, wysokowydajna filtracja do zastosowań w warunkach wysokich ciœnień do 40 bar g.
  • Trwała obudowa odpowiednia do niemal wszystkich warunków wysokiego ciœnienia.

Dane techniczne

Dokumentacja techniczna dostępna w zakładce Pliki do pobrania