Ingersoll Rand - filtry serii F

  • Ingersoll Rand
  • 0,48-45,31 m?/min
  • -

Opracowane przez firmę Ingersoll Rand zaawansowane filtry sprężonego powietrza serii F pozwalajš ograniczyć iloœć zanieczyszczeń w strumieniu powietrza, chronišc procesy o krytycznym znaczeniu oraz cenne urzšdzenia. Nasze filtry sš poddawane rygorystycznym próbom i składajš się z doskonałej jakoœci podzespołów, co pozwala zapewnić długie lata niezawodnej pracy oraz niezmiennie wysokš jakoœć powietrza.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis produktu
  • Dane techniczne
  • Pliki do pobrania

Doskonała technologia filtrowania

Lepsza jakoœć

Bez skutecznego filtrowania produkty i procesy zależne od sprężonego powietrza narażone sš na większe straty, obniżenie poziomu jakoœci, a ponadto wymagajš dodatkowej konserwacji. Konstrukcja filtrów serii F firmy Ingersoll Rand uwzględnia te kwestie i pozwala zapewnić, że instalacja sprężonego powietrza będzie dostarczać czyste, wysokiej jakoœci powietrze do każdego miejsca w zakładzie.

 

Większa wydajnoœć

Utrzymanie niskiego spadku ciœnienia na wszystkich podzespołach instalacji sprężonego powietrza ma krytyczne znacznie dla zapewnienia energooszczędnego działania instalacji. Filtry serii F firmy Ingersoll Rand zaprojektowano w taki sposób, aby zapewniały niski spadek ciœnienia przez cały okres eksploatacji wkładu. Ponadto wyposażono je w wyjštkowy podwójny wskaźnik, który pokazuje rzeczywisty koszt spadku ciœnienia w systemie.

Lepszy wybór

Wymagania każdej instalacji sprężonego powietrza w zakresie filtrowania sš inne. Filtry serii F sš dostępne w czterech różnych klasach filtrowania, oferujšc kompletne rozwišzanie dla wszystkich krytycznych procesów obejmujšcych wykorzystanie sprężonego powietrza.

 

A Opatentowany podwójny wskaźnik pokazuje spadek różnicy ciœnień oraz ekonomicznš wydajnoœć działania

B Opatentowany gładki wlot kieruje powietrze do wkładu filtra, minimalizujšc zawirowania i spadki ciœnienia

C Precyzyjnie wykonany w całoœci z aluminiowego odlewu korpus może pracować w temperaturze 80°C (176°F), przy maksymalnym dopuszczalnym ciœnieniu roboczym wynoszšcym 17 barów g (250 psig)

D Zastrzeżona, firmowa powłoka nakładana na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne zapewnia ochronę antykorozyjnš w trudnych warunkach przemysłowych

E Wkład filtra wyposażony w siatkę ze stali nierdzewnej jest odporny na wysokie różnice ciœnień, a jednoczeœnie pozwala zminimalizować ograniczenia przepływu

F Ergonomiczna konstrukcja miski oraz bezdotykowy wkład filtra ułatwiajš jego wymianę

G Wskaźnik paskowy pokazuje, kiedy należy wymienić wkład (wyłšcznie Klasa A)

H Mosiężny spust pływakowy do zastosowań przemysłowych umożliwia usunięcie nagromadzonych skroplin i oleju skuteczniej niż w przypadku niższej jakoœci spustów plastikowych (dostępne sš także spusty bezstratne i ręczne)

I Wkład harmonijkowy ogranicza prędkoœć przepływu powietrza, aby maksymalnie zwiększyć skutecznoœć filtrowania i zminimalizować straty ciœnienia

J Wysokowydajna warstwa odprowadzajšca poprawia odprowadzanie cieczy i zwiększa zgodnoœć chemicznš

K Łatwe ustawianie głowicy filtra względem miski według wskaźników pozwala dokładnie zmontować podzespoły oraz podnieœć poziom bezpieczeństwa

A9R8CD5-2

Dane techniczne

Model

Œrednica rury

Natężenie

przepływu

Wymiary

Masa

 

cale

m3/min

scfm

mm

mm

mm

mm

kg

FA30I

3/8?

0,48

17

76

172

16

53

0,56

FA40I

1/2?

0,62

22

76

172

16

53

0,55

FA75I

3/4?

1,27

45

98

227

22

53

1,07

FA110I

3/4?

1,84

65

98

227

22

53

1,09

FA150I

1?

2,49

88

129

266

32

53

2,06

FA190I

1?

3,12

110

129

266

32

53

2,06

FA230I

1?

3,82

135

129

266

32

53

2,06

FA400I

1 1/2?

6,66

235

129

356

32

53

2,36

FA490I

1 1/2?

8,21

290

129

356

32

53

2,36

FA600I

2?

9,91

350

170

465

38

53

5,20

FA800I

2?

13,31

470

170

465

38

53

5,24

FA1000I

2?

16,99

600

170

465

38

53

5,26

FA1200I

3?

20,11

710

205

547

55

53

9,31

FA1560I

3?

26,05

920

205

647

55

53

10,69

FA1830I

3?

30,59

1080

205

647

55

53

10,69

FA2300I

3?

38,23

1350

205

877

55

53

13,70

FA2700I

3?

45,31

1600

205

877

55

53

13,70

 

Dostępne klasy filtrów:

Klasa A ? Filtrowanie za pomocš filtrów z węglem aktywnym Usuwanie oparów oleju i zapachu węglowodorów, przy zapewnieniu maksymalnej resztkowej zawartoœci oleju na poziomie < 0,003 mg/m3 (< 0,003 ppm) w temperaturze 21°C (60°F). (Przed tym filtrem zastosować filtr klasy H).

Klasa G ? Uniwersalna ochrona Usuwanie czšsteczek o wielkoœci do 1 mikrona, w tym skoagulowanych płynów, wody i oleju, przy zapewnieniu maksymalnej resztkowej zawartoœci aerozolu oleju na poziomie 0,1 mg/m3 (0,1 ppm) w temperaturze 21°C (60°F).

Klasa H ? Wysokowydajne filtrowanie usuwajšce olej Usuwanie czšsteczek o wielkoœci do 0,01 mikrona, w tym aerozoli wody i oleju, przy zapewnieniu maksymalnej resztkowej zawartoœci aerozolu oleju na poziomie 0,01 mg/m3 (0,01 ppm) w temperaturze 21°C (60°F). (Przed tym filtrem zastosować filtr klasy G).

Klasa D ? Filtrowanie pyłów za pomocš filtrów uniwersalnych Usuwanie czšsteczek pyłu o wielkoœci do 1 mikrona.

 

Ograniczenia pracy:

Maksymalne ciœnienie robocze 17 barów g (250 psig)

Zalecana maksymalna temperatura robocza (Klasa G, H, D) 80°C (176°F)
Zalecana maksymalna temperatura robocza (Klasa A) 30°C (86°F)
Zalecana minimalna temperatura robocza 1°C (34°F)

Pliki do pobrania