MARK - filtry

 • MARK
 • 1,00-40,00 m?/min
 • -
  240 PLN

Filtry MARK sš rozwišzaniem zapewniajšcym możliwoœć uzyskania sprężonego powietrza o odpowiedniej klasie czystoœci, zapewniajšcego większš sprawnoœć i niezawodnoœć również w przypadku najbardziej wyrafinowanych urzšdzeń pneumatycznych.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Cztery sposoby filtracji na każdš potrzebę

Powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia: pył, różnego rodzaju węglowodory i wodę w postaci wilgoci. Jeżeli zostanš one zassane przez maszynę, a następnie sprężone, to dodatkowo wraz z drobinami oleju zostanš przetłoczone do instalacji. Wymienione składniki zanieczyszczajšce, wchodzšc w reakcje między sobš, mogš przeobrazić się w elementy œcierne lub czynniki korozyjne, niszczšc instalację, urzšdzenia pneumatyczne oraz sam produkt.

 

Podstawowe elementy
Korpus Umożliwiajšcy instalację, z dużym przepływem powietrza i niewielkimi stratami ciœnienia.
Zdejmowana obudowa Podtrzymujšca wkład, łatwo odkręcana, z urzšdzeniem do odpowietrzania zapewniajšcym niezbędne bezpieczeństwo oraz spust kondensatu.
Element filtrujšcy Z podwójnym wzmocnieniem wykonanym ze stali nierdzewnej, posiadajšcym łšczenie ciœnieniowe ułatwiajšce wymianę.
Automatyczne odprowadzanie kondensatu Dostępne wyłšcznie dla FMO, FMM i FPRO, z elementem pływakowym odpowiedzialnym za odprowadzanie kondensatu.
Ręczny spust kondensatu Dotyczy serii FCA
Zabezpieczenie antykorozyjne Uzyskane lakierowaniem, zapewniajšce długš żywotnoœć obudowy.
Prowadzi to nieuchronnie do:
 • Nieszczelnoœci instalacji sprężonego powietrza
 • Większych kosztów eksploatacyjnych
 • Ograniczenia produkcji
 • Obniżenia jakoœci produkcji i pogorszenia wizerunku firmy.

Postępujšca automatyzacja w zakładach produkcyjnych oraz coraz bardziej wyrafinowane urzšdzenia pneumatyczne, wymagajš sprężonego powietrza wolnego od zanieczyszczeń.

 • Seria FMO

  Seria FMO

  Filtracja 1 ?m
  0,1 mg/m3 pozostałoœci oleju

  Przeznaczony przede wszystkim jako filtr wstępny do osuszaczy ziębniczych i urzšdzeń wytwarzajšcych odolejone sprężone powietrze oraz do zapobiegania niszczeniu instalacji poprzez œcieranie wewnętrzne itd.

 • Seria FMM

  Seria FMM

  Filtracja 0,01 ?m
  0,01 mg/m3 pozostałoœci oleju

  Przeznaczony przede wszystkim jako filtr dokładny dla osuszaczy ziębniczych, filtr wstępny instalowany przed filtrem serii FCA, do osuszaczy adsorpcyjnych, transportu pneumatycznego, urzšdzeń i narzędzi lakierniczych, systemów sterowania, obróbki laserowej itd.

 • Seria FCA

  Seria FCA

  0,005 mg/m3 pozostałoœci Oleju

  Filtr zawierajšcy aktywny węgiel usuwajšcy parę wodnš, olej i zapachy węglowodorowe. Używany w przemyœle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym, laboratoriach fotograficznych, w przemyœle opakowań, galwanizacji, w technologii pokrywania powłokami lakierniczymi o wysokiej jakoœci itd.

 • Seria FPRO

  Seria FPRO

  Filtracja 3 ?m

  Idealny jako filtr zabezpieczajšcy sieć oraz odbiorniki sprężonego powietrza w przypadku gdy, charakteryzuje się ono wysokš zawartoœciš zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Zalecany w przypadku wykorzystywania sprężonego powietrza do ogólnych zastosowań.

Dane techniczne

Stopień czystoœci powietrza

ISO 8573-1/klasa

OLEJ

PYŁ

WODA

zawartoœć

œrednica

zawartoœć

punkt rosy

zawartoœć

1

0,01 mg/m?

0,1 ?m

0,1 mg/m?

– 70 °C

0,003 mg/m?

2

0,1 mg/m?

1 ?m

1 mg/m?

– 40 °C

0,11 mg/m?

3

1,0 mg/m?

5 ?m

5 mg/m?

– 20 °C

0,88 mg/m?

4

5 mg/m?

15 ?m

8 mg/m?

+ 3 °C

6,0 mg/m?

5

25 mg/m?

40 ?m

10 mg/m?

+ 7 °C

7,8 mg/m?

6

+ 10°C

9,4 mg/m?

 

Efekt filtracji

Seria

filtracja

skutecznoœć

pozostałoœć oleju

strata ciœnienia

klasa ISO 8573-1 2

?m

%

mg/m? / h

mbar

psi

olej

pył

FMO

1

99,9

0,1

30

0,43

2

2

FMM

0,1

99,9999

0,01

90

1,30

1

1

FCA

0,005

70

1,01

1

FPRO

3

99,9

20

0,29

4

3

 

Dane techniczne

Model

Wydajnoœć

Ciœnienie

Przyłšcze

Wymiary

Masa

m?/min

m?/h

cfm

bar

psi

cale

A

B

C

D

kg

10

1,000

60

35

16

232

3 / 8″

187

88

21

60

1,1

13

1,300

78

46

16

232

1 / 2″

187

88

21

60

1,1

20

2,000

120

71

16

232

3 / 4″

256

88

21

80

1,2

33

3,300

198

117

16

232

1″

262

125

33

100

2,7

60

5,580

335

197

16

232

1″

362

125

33

120

3,2

85

8,500

510

300

16

232

1 ?”

452

125

33

140

3,7

130

13,000

780

459

16

232

1 ?”

643

125

33

160

4,8

170

16,600

996

586

16

232

2″

695

163

48

520

8,8

250

25,000

1500

883

16

232

2″

935

163

48

770

13,5

400

40,000

2400

1413

12

174

3″

1070

248

74

780

30,5