ALUP ALLEGRO 110-180 kW

 • ALUP
 • 19,53-28,61 m?/min
 • -
  185 636 PLN

Sprężarki œrubowe serii Allegro 110-180 sš najbardziej odpowiednim rozwišzaniem dla przemysłu, poszukujšcego wysokiego poziomu niezawodnoœci. Zakres tego typoszeregu jest wynikiem cišgłego doskonalenia i oferuje szereg korzyœci w pracy sprężarki przy ograniczeniu jej kosztów.

Jesteœ zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Zmienna prędkoœć obrotowa: najbardziej efektywny sposób regulacji

Koszty energii elektrycznej stanowiš około 70% całkowitych kosztów sprężarki w okresie 5 lat. Dlatego tak istotne jest obniżenie jej kosztów eksploatacji a w tym najważniejsze jest zoptymalizowanie zużycia energii. Aby zapewnić najniższe koszty energii rozwinęliœmy rozwišzania zapewniajšce wysokš sprawnoœć. Sprężarka serii Allegro ze zmiennš prędkoœciš obrotowš redukuje koszt energii o prawie 30%.

Większoœć systemów sprężonego powietrza charakteryzuje się dużš zmiennoœciš zapotrzebowania. Specjalna metoda pomiarowa dostępna w ALUP daje możliwoœć zmierzenia zapotrzebowania na sprężone powietrze i ocen potencjalnych korzyœci z zastosowania sprężarki o zmiennej prędkoœci obrotowej. Te oszczędnoœci mogš sięgać nawet 30% z okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych krótszym niż 2 lata.

Allegro zmniejsza zużycie energii w następujšcy sposób:

 • Sprężarka zmiennobrotowa ( wyposażona w inwerter częstotliwoœci ) zapewnia stałe ciœnienie pracy i dopasowuje idealnie wydajnoœć do aktualnego zapotrzebowania na powietrze.
 • Prawie całkowita eliminacja biegu jałowego.
 • Eliminacja pršdów rozruchowych dzięki płynnemu rozruchowi.
 • Stałe ciœnienie zapewnia niższe zużycie energii i większš stabilnoœć procesu.
 • Obniżenie maksymalnego ciœnienia zmniejsza straty sprężonego powietrza pod kštem nieszczelnoœci.
 • Wysoka sprawnoœć sprężania

  Wysoka sprawnoœć sprężania

  ? Wysoka wydajnoœć olejowego stopnia œrubowego.
  ? Zasysanie powietrza do sprężania w chłodnej strefie w celu zmniejszenia poboru mocy.
  ? Wysoka efektywnoœć silników IP55, które sš zgodne ze standardem IE2.

 • Przekładnia zębata

  Przekładnia zębata

  ? Mniejsze zapotrzebowanie na energię: brak strat zwišzanych z pasowym przeniesieniem napędu.
  ? Nie wymaga okresowych konserwacji i przeglšdów.

 • Wytrzymały układ przeniesienia napędu

  Wytrzymały układ przeniesienia napędu

  ? Połšczenie SUREFLEX redukuje przenoszenie wibracji i wydłuża żywotnoœć stopnia œrubowego.
  ? Gwarantowana niezawodnoœć przez cały okres użytkowania.
  ? Mniejszy nacisk na wał silnika dzięki zastosowanej wkładce elastycznej.

 • Maksymalna dostępnoœć

  Maksymalna dostępnoœć

  ? Duże, otwierane drzwi w celu zapewnienia lepszego dostępu do wszystkich podzespołów, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
  ? Ułatwiony dostęp do chłodnic w celu ich czyszczenia.
  ? Łatwa wymiana wkładu

 • Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

  Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

  ? Wyselekcjonowane komponenty o długim okresie żywotnoœci.
  ? Brak koniecznoœci regularnej konserwacji układu napędowego
  ? Menu serwisowe sterownika Air Conrol 4 wylicza iloœć godzin pozostałš do następnego przeglšdu

 • Zaawansowany wentylator turbinowy

  Zaawansowany wentylator turbinowy

  ? Wyposażone w jeden lub dwa wentylatory turbinowe (z elektronicznie sterowanym silnikiem): prędkoœć obrotowa turbiny jest kontrolowana poprzez temperaturę oleju (z wyłšczeniem Largo
  i Allegro 110).
  ? Poprawa sprawnoœci energetycznej sprężarki oraz niski poziom hałasu.
  ? Zwiększona żywotnoœć turbiny ze względu na niskie obcišżenie jej łożysk.
  ? Largo i Allegro 110 wyposażone sš w turbinę o bardzo niskiej prędkoœci obrotowej.

 • Duża wydajnoœć chłodzenia

  Duża wydajnoœć chłodzenia

  ? Duża powierzchnia aluminiowych bloków chłodnicy zapewnia optymalnš wymianę ciepła.
  ? Rozmieszczone w sposób zapewniajšcy swobodny przepływ strumienia powietrza chłodzšcego na całej powierzchni w celu uzyskania jak najniższej temperatury.
  ? Wersje chłodzone wodš z płytowymi wymiennikami ciepła.

 • System filtracji powietrza

  System filtracji powietrza

  ? Dwustopniowy system filtracji z filtrem o wysokiej skutecznoœci - 2 mikrony.
  ? Zabezpiecza wewnętrzne elementy i zwiększa ich żywotnoœć.
  ? Zabudowany filtr zmniejsza prędkoœć przepływu powietrza wlotowego i ogranicza
  poziom hałasu.

Dane techniczne

 Model Zakres
cisnień
Minimalna
wydajnoœć (4 bar)

Max. wydajnoœć (7 bar)*

Max. wydajnoœć (9.5 bar)* Max. wydajnoœć (10 bar)* Max. wydajnoœć (12.5 bar)* Moc silnika Iloœć
powietrza
chłodzšcego
bar m?/h l/s m?/h l/s m?/h l/s m?/h l/s m?/h l/s kW hp m?/h
Allegro 110 4-10 202

56

1144 318 1019 283 n.a n.a n.a n.a 110

150

15000
4-13 142

39

902 251 897 249 895 249 883 245 110

150

15000
Allegro 132 5-10 310 86 1486 412 1360 377 n.a n.a n.a n.a 132

180

19440
5-13 375 104 1291 358 1234 342 1230 341 1183 328 132

180

19440
Allegro 180 4-10 276

77

1820 506 1615 449 n.a n.a n.a n.a 180

240

26000
4-13 283

79

1361 378 1349 375 1341 373 1315 365 180

240

26000
 

* Dane podane sš zgodnie z normš ISO 1217 Aneks C, 1996.
** Hałas podany jest zgodnie z normš ISO 2151.
Dane podane sš dla jednostek chłodzonych powietrzem, 50Hz.
W celu uzyskania informacji dla modeli chłodzonych wodš lub 60Hz, prosimy o kontakt z naszym doradcš.