ALUP ALLEGRO 15-30 kW [inwerter]

 • ALUP
 • 1,93-4,60 m?/min
 • 270 l
  45 185 PLN

Sprężarki œrubowe Allegro 11-30 dostarczajš sprężone powietrze oparte na wysokiej wydajnoœci i bardzo niskim poziomie hałasu poprzez zastosowanie nowoczesnej przekładni zębatej. Modele z najnowszej serii mogš być również zainstalowane na zbiorniku wraz z osuszaczem chłodniczym, oraz dodatkowymi opcjami poprawiajšcymi efektywnoœć i jakoœć sprężonego powietrza.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Doskonałoœć seri Allegro

Sprawnoœć przekładni
 • Mniejsze zużycie energii w porównaniu z przekładniami pasowymi.
 • Niski poziom hałasu, LARGO i ALLEGRO ? możliwa instalacja  w pobliżu miejsca pracy.
 • Długie okresy między przeglšdami.
Inteligentny sterownik
 • Czytelny wyœwietlacz dzięki zastosowaniu ekranu graficznego (standard dla Allegro, opcjonalnie dla Largo o stałej wydajnoœci).
 • Oszczędnoœć energii dzięki zastosowaniu inteligentnego sterowania cyklem docišż/odcišż.
 • Łatwo programowany czas pracy w zależnoœci od potrzeb 24/7.
 • Posiada wyjœcie cyfrowe oraz szereg portów komunikacyjnych.
 • W pełni kompatybilny z rodzinš sterowników AirControl.
Kompletna stacja sprężonego powietrza
 • Dostępna dla modeli do 22kW instalacja na zbiorniku z osuszaczem.
 • Oszczędnoœć kosztów instalacji i miejsca dzięki kompaktowej budowie.
 • Mniejsze ryzyko nieszczelnoœci.
Bogata oferta
 • Dostępne w zakresie mocy od 11 do 30kW.
 • 4 warianty ciœnienia.
 • Wszystkie sprężarki do 22kW mogš być zainstalowane na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym.
Wysoko wydajne filtry powietrza i oleju
 • Wlot powietrza usytuowany w najwyższym punkcie sprężarki zapobiega przedostawaniu się większych czšstek pyłu do jej wnętrza.
 • Wlot powietrza usytułowany w zimnej strefie sprężarki zapewnia optymalnš temperaturę pracy.
 • Zabudowany filtr powietrza (2 ?m)    gwarantuje zasysanie czystego powietrza przez sprężarkę zwiększajšc  niezawodnoœć.
 • Separator oleju zapewnia czystoœć powietrza na poziomie 3ppm oleju dzięki cyklonowej i grawitacyjnej filtracji.
Łatwy dostęp i instalacja
 • Łatwy serwis sprężarek poprzez zastosowanie dużych skrzydeł drzwi ( Jednostki montowane na podłodze – FM), oraz zdejmowanych paneli ( Jednostki montowane na zbiorniku – TM).
 • Niskie koszty serwisu.
 • Łatwy transport wózkiem widłowym.
Dodatkowe opcje
 • Zintegrowany osuszacz  dostępny dla  całego zakresu Largo i Allegro 11-30
 • Zintegrowany sterownik centralny zwiększajšcy efektywnoœci i zapewniajšcy możliwoœć komunikacji pomiędzy różnymi kompresorami w sprężarkowni.
 • Dwa filtry poprawiajšce  jakoœć sprężonego powietrza.
 • Moduł odzysku ciepła pozwalajšcy na odzysk energii.
 • Wysokiej klasy zespół napędowy (przekładnia zębata)

  Wysokiej klasy zespół napędowy (przekładnia zębata)

  ? Technologia przekładni zapewnia wyjštkowš sprawnoœć i niezawodnoœć.
  ? Eliminacja strat dzięki optymalnej kombinacji zespołu œrubowego i przekładni.
  ? Wszystkie modele sš wyposażone w efektywne przekładnie.
  ? Specjalnie zaprojektowany zespół œrubowy o wysokiej wydajnoœci i sprawnoœci energetycznej.
  ? Silniki najlepszych marek we wszystkich modelach.

 • Zintegrowany inwerter

  Zintegrowany inwerter

  ? Łatwy dostęp do falownika
  ? Optymalny zakres regulacji wydajnoœci.
  ? Nowy system chłodzenia szafki sterowniczej poprawia niezawodnoœć komponentów elektrycznych.

 • Wysoko wydajna filtracja powietrza wlotowego i separacja oleju

  Wysoko wydajna filtracja powietrza wlotowego i separacja oleju

  ? Œwieże powietrze pobierane z zimnej strony sprężarki zwiększa jej wydajnoœć.
  ? Dwu mikronowy filtr powietrza wlotowego zapewnia zasysanie powietrza odpowiednio odpylonego.
  ? Łatwy dostęp serwisowy.

 • Optymalne chłodzenie z zastosowaniem wydajnych chłodnic

  Optymalne chłodzenie z zastosowaniem wydajnych chłodnic

  ? Niższa temperatura robocza w wyniku lepszego przepływu powietrza chłodzšcego.
  ? Rozdzielony przepływ powietrza pozwala na efektywne chłodzenie silnika i falownika, oraz na długš żywotnoœć oleju i komponentów sprężarki.
  ? Optymalny przepływ powietrza jest zapewniony przy minimalnym zużyciu energii.
  ? Przewymiarowana chłodnica oleju i powietrza w celu poprawy chłodzenia i uzyskania niższej temperatury pracy.

 • Cicha praca

  Cicha praca

  ? Dzięki lepszej izolacji akustycznej, sprężarka pracuje bardzo cicho i może być instalowana w pobliżu miejsca pracy.

Dane techniczne

Model

Max. ciœnienie

Min.

Wydajnoœć *

Max. Wydajnoœć (4 bar)*

Max. Wydajnoœć (7 bar)*

Max. Wydajnoœć (9.5 bar)*

Max. Wydajnoœć (12.5 bar)*

Moc silnika

Hałas

**

Powietrze chłodzšce

Masa

bar

m?/h

l/s

m?/h

cfm

m?/h

cfm

m?/h

cfm

m?/h

cfm

kW

hp

dB(A)

m?/h

kg (FM)

kg (FM T)

kkg (TM)

Allegro 15

10

43

25

189 111 169 100 145

85

15

20

62

2300 490 550 748

13

32

19

134

79

132

78

119

70

Allegro 19   

10

36

21

200 118 196 116 178 105

18.5

25

63

2300 510 570 757

13

34

20

152

90

151

89

142

83

Allegro 22

10

44

26

235 139 234 138 209 123

22

30

64

4800 516 586 785

13

31

18

183 108 181 107 176 103

Allegro 30

10

36

21

274 162 273 161 245 144

30

40

65

4800 562 632 NA

13

36

21

233 138 232 137 219 129

* Dane podane sš zgodnie z normš ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja.
** Hałas podany jest zgodnie z normš ISO 2151 2004.

*** Wyjaœnienie skrótów

 • FM – Jednostki montowane na podłodze
 • TM – Jednostki montowane na zbiorniku