ALUP LARGO 110-160 kW

 • ALUP
 • 19,53-28,61 m?/min
 • -
  122 760 PLN

Sprężarki œrubowe serii Largo 110-160 sš najbardziej odpowiednim rozwišzaniem dla przemysłu, poszukujšcego wysokiego poziomu niezawodnoœci. Zakres tego typoszeregu jest wynikiem cišgłego doskonalenia i oferuje szereg korzyœci w pracy sprężarki przy ograniczeniu jej kosztów.

Jesteœ zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Wysoka żywotnoœć, maksimum korzyœci.

Niezawodnoœć bez kompromisów
 • Sprężarki Largo i Allegro zapewniajš długš i bezawaryjnš eksploatację nawet w trudnych warunkach pracy.
 • Dzięki innowacyjnej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakoœci komponentów uzyskano niskie temperatury pracy zwiększajšce niezawodnoœć.
Prostota budowy
 • Łatwa instalacja: wiele możliwoœci zabudowy kanałów powietrza chłodzšcego.
 • Połšczenia usytuowane po tej samej stronie.
 • Optymalna praca: dokładny i przejrzysty sterownik Air Control 4.
 • Prosta obsługa serwisowa: wszystkie częœci szybko i bezpiecznie dostępne.
Sprawnoœć energetyczna
 • Wysoka jakoœć oraz skutecznoœć naszych stopni œrubowych umożliwiajš uzyskanie wyższych wydajnoœci sprężarek Largo i Allegro bez wzrostu zużycia energii.
 • Zmniejszony spadek ciœnienia dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza zapewnia redukcję strat: zmniejszenie spadków ciœnienia o 1 bar prowadzi do oszczędnoœci energii rzędu 7%.
Szeroki wachlarz wyboru
 • Dostępnoœć modeli w różnych wersjach ciœnieniowych oraz z chłodzeniem powietrznym lub wodnym.
 • Szeroki zakres opcji i rozwišzań pasujšcych do œciœle okreœlonych wymagań: panele filtracyjne do pracy w zapylonym œrodowisku, zintegrowane separatory cyklonowe w celu zapewnienia optymalnej jakoœci powietrza, wbudowane wymienniki ciepła dajšce możliwoœć odzysku energii cieplnej i osišgnięcia znaczšcych oszczędnoœci.
 • Wysoka sprawnoœć sprężania

  Wysoka sprawnoœć sprężania

  ? Wysoka wydajnoœć olejowego stopnia œrubowego.
  ? Zasysanie powietrza do sprężania w chłodnej strefie w celu zmniejszenia poboru mocy.
  ? Wysoka efektywnoœć silników IP55, które sš zgodne ze standardem IE2.

 • Przekładnia zębata

  Przekładnia zębata

  ? Mniejsze zapotrzebowanie na energię: brak strat zwišzanych z pasowym przeniesieniem napędu.
  ? Nie wymaga okresowych konserwacji i przeglšdów.

 • Wytrzymały układ przeniesienia napędu

  Wytrzymały układ przeniesienia napędu

  ? Połšczenie SUREFLEX redukuje przenoszenie wibracji i wydłuża żywotnoœć stopnia œrubowego.
  ? Gwarantowana niezawodnoœć przez cały okres użytkowania.
  ? Mniejszy nacisk na wał silnika dzięki zastosowanej wkładce elastycznej.

 • Maksymalna dostępnoœć

  Maksymalna dostępnoœć

  ? Duże, otwierane drzwi w celu zapewnienia lepszego dostępu do wszystkich podzespołów, bez potrzeby używania dodatkowych narzędzi.
  ? Ułatwiony dostęp do chłodnic w celu ich czyszczenia.
  ? Łatwa wymiana wkładu

 • Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

  Minimalne wymagania w zakresie konserwacji

  ? Wyselekcjonowane komponenty o długim okresie żywotnoœci.
  ? Brak koniecznoœci regularnej konserwacji układu napędowego
  ? Menu serwisowe sterownika Air Conrol 4 wylicza iloœć godzin pozostałš do następnego przeglšdu

 • Zaawansowany wentylator turbinowy

  Zaawansowany wentylator turbinowy

  ? Wyposażone w jeden lub dwa wentylatory turbinowe (z elektronicznie sterowanym silnikiem): prędkoœć obrotowa turbiny jest kontrolowana poprzez temperaturę oleju (z wyłšczeniem Largo
  i Allegro 110).
  ? Poprawa sprawnoœci energetycznej sprężarki oraz niski poziom hałasu.
  ? Zwiększona żywotnoœć turbiny ze względu na niskie obcišżenie jej łożysk.
  ? Largo i Allegro 110 wyposażone sš w turbinę o bardzo niskiej prędkoœci obrotowej.

 • Duża wydajnoœć chłodzenia

  Duża wydajnoœć chłodzenia

  ? Duża powierzchnia aluminiowych bloków chłodnicy zapewnia optymalnš wymianę ciepła.
  ? Rozmieszczone w sposób zapewniajšcy swobodny przepływ strumienia powietrza chłodzšcego na całej powierzchni w celu uzyskania jak najniższej temperatury.
  ? Wersje chłodzone wodš z płytowymi wymiennikami ciepła.

 • System filtracji powietrza

  System filtracji powietrza

  ? Dwustopniowy system filtracji z filtrem o wysokiej skutecznoœci - 2 mikrony.
  ? Zabezpiecza wewnętrzne elementy i zwiększa ich żywotnoœć.
  ? Zabudowany filtr zmniejsza prędkoœć przepływu powietrza wlotowego i ogranicza
  poziom hałasu.

Dane techniczne

Model Zakres
cisnień
Ciœnienie znamionowe Wydajnoœć FAD w warunkach
znamionowych*
Moc silnika Hałas** Powietrze
chłodzšce
Masa Przyłšcze

bar

psi

bar

psi

m?/h

l/s

cfm

kW

hp

dB(A) m?/h

kg

Largo 110

7.5

109 7 106 1175 326 692 110 150 75 15000 1810 2″

8

116

7.5

109

1139

316

670

110

150

75

15000 1810

2″

10

145

9.5

142

1025

285

603

110

150

75

15000 1810

2″

13

203

12.5

200

880

244

518

110

150

75

15000 1790

2″

Largo 111

7.5

109

7

106

1192

331

702

110

150

75

19500 2931

3″

8

116

7.5

109

1143

317

673

110

150

75

19500 2931

3″

10

145

9.5

142

1028

285

605

110

150

75

19500 2931

3″

13

203

12.5

200

866

240

510

110

150

75

19500 2931

3″

Largo 132

7.5

109

7

106

1415

392

833

132

180

75

19500 3020

3″

8

116

7.5

109

1358

377

799

132

180

75

19500 3020

3″

10

145

9.5

142

1231

341

725

132

180

75

19500 3020

3″

13

203

12.5

200

1011

280

595

132

180

75

19500 3020

3″

Largo 160

7.5

109

7

106

1717

477

1011

160

220

73

26000 2830

3″

8

116

7.5

109

1641

456

966

160

220

73

26000 2830

3″

10

145

9.5

142

1490

414

877

160

220

73

26000 2830

3″

13

203

12.5

200

1231

342

725

160

220

73

26000 2830

3″

* Dane podane sš zgodnie z normš ISO 1217 Aneks C, 1996.
** Hałas podany jest zgodnie z normš ISO 2151.
Dane podane sš dla jednostek chłodzonych powietrzem, 50Hz.
W celu uzyskania informacji dla modeli chłodzonych wodš lub 60Hz, należy się skontaktować z lokalnym doradcš.