ALUP LARGO 31-90 kW

 • ALUP
 • 19,53-28,61 m?/min
 • -
  64 550 PLN

Sprężarki œrubowe Largo 31-90 wytwarzajš sprężone powietrze o wysokiej jakoœci przeznaczone do wielu zastosowań przemysłowych. Sš wynikiem nieustannych nakładów na rozwój technologii. Ich budowa kładzie nacisk na trzy podstawowe obszary, które wyróżniajš nasze produkty na tle innych konstrukcji.

Jesteœ zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Doskonałoœć serii Largo

Sprężarki odpowiadajšce wszystkim wymaganiom

W serii sprężarek Largo 31-90 można dobrać model odpowiadajšcy dokładnie wymaganiom okreœlonego   zastosowania.

 

Napęd przez przekładnię
 • Sprawnoœć energetyczna, eliminacja długotrwałych strat.
 • Redukcja zapotrzebowania energii aż o 3% w stosunku do rozwišzań z napędem pasowym.
Najwyższej klasy sterowniki
 • Kolorowy wyœwietlacz graficzny AirControl 5.1
 • Inteligentne sterowanie cyklem pracy
 • Możliwoœć programowania pracy i przestojów w cyklach 24/7
 • Wszechstronne  możliwoœci  komunikacyjne
 • W pełni kompatybilne z rodzinš sterowników Air Control
Modularna konstrukcja
 • Zapewnia prostš obsługę serwisowš.
Wydajnoœć jakiej dokładnie potrzeba
 • Zakres mocy od 30 do 90kW.
 • 4 warianty ciœnienia.
 • Dwa warianty Allegro z różnymi zakresami ciœnienia.
Parametry odpowiadajšce najwyższym wymaganiom
 • Zaprojektowane do pracy w krytycznych warunkach i temperaturach otoczenia do 46°C
 • Wersje chłodzone wodš do pracy w utrudnionych warunkach chłodzenia. Niższa emisja hałasu.
Wysoka sprawnoœć energetyczna
 • LARGO, to sprężarka ze standardowš regulacjš wydajnoœci, stosowana jako sprężarka  pokrywajšca  podstawowe zapotrzebowanie w ruchu cišgłym.
 • Allegro, to sprężarka zmienoobrotowa pokrywajšca  zmiennoœć  zapotrzebowania na sprężone powietrze przy najniższym zapotrzebowaniu  energii.
Różnorodne wyposażenie opcjonalne
 • Zintegrowany osuszacz dla wszystkich modeli do mocy 75kW
 • Zintegrowany separator kondensatu odprowadzajšcy wilgoć .
 • Zintegrowany sterownik nadrzędny zapewniajšcy wiele możliwoœci komunikacji pomiędzy sprężarkami i poprawiajšcy efektywnoœć energetycznš.
 • Wysokiej klasy zespół napędowy (przełożenie bezpoœrednie)

  Wysokiej klasy zespół napędowy (przełożenie bezpoœrednie)

  ? Technologia przekładni zapewnia wyjštkowš sprawnoœć i niezawodnoœć.
  ? Eliminacja cišgłych strat dzięki optymalnej kombinacji zespołu œrubowego i przekładni.
  ? Wszystkie modele sš wyposażone w dedykowane przekładnie.
  ? Innowacyjna technologia przekładni o zwartej zabudowie.

 • Ten sam producent silników dla wszystkich modeli

  Ten sam producent silników dla wszystkich modeli

  ? Standardowe silniki o klasie sprawnoœci IE2.
  ? Opcjonalnie silniki o klasie sprawnoœci IE3.
  ? Jeden dostawca silników upraszcza obsługę serwisowš.

 • Stopnie œrubowe własnej konstrukcji

  Stopnie œrubowe własnej konstrukcji

  ? Najwyższe parametry (energia/wydajnoœć).

 • Sterownik Air Control 5.1

  Sterownik Air Control 5.1

  ? Inteligentne zarzšdzanie cyklem docišżenia i odcišżenia.
  ? Zegar umożliwiajšcy programowanie zmiennej nastawy ciœnienia.
  ? W pełni kompatybilny z wczeœniejszymi sterownikami z rodziny Air Control.
  ? Kolorowy wyœwietlacz graficzny i bogate możliwoœci komunikacji.

 • Wentylator odœrodkowy

  Wentylator odœrodkowy

  ? Niskie zapotrzebowanie mocy i zredukowany poziom hałasu.
  ? Optymalny przepływ powietrza chłodzšcego.
  ? Wysoka trwałoœć oleju i komponentów sprężarki.

 • Standardowy, zabudowany filtr na ssaniu

  Standardowy, zabudowany filtr na ssaniu

  ? Niski poziom hałasu dzięki specjalnej konstrukcji i usytuowaniu filtra.
  ? Zasysanie powietrza ze strefy chłodnej poprawia wydajnoœć.
  ? Wysoka sprawnoœć filtracji.

 • Solidny panel tłumišcy na wlocie

  Solidny panel tłumišcy na wlocie

  ? Zwarta zabudowa: sprężarka może być usytuowana bezpoœrednio przy œcianie
  ? Wyposażona w izolację dźwiękochłonnš obniżajšcš hałas.
  ? Optymalny przepływ powietrza zapewnia doskonałe chłodzenie.
  ? Wentylator z osłonš bezpieczeństwa.

 • Innowacyjna obudowa

  Innowacyjna obudowa

  ? Zdejmowalne osłony serwisowe zamontowane na zawiasach. Solidne zatrzaski.
  ? Wykładzina dźwiękoszczelna na wszystkich częœciach obudowy.
  ? Zwarta budowa. Zajmuje niewiele miejsca.
  ? Zabezpieczenia transportowe. Eliminacja ryzyka uszkodzenia w transporcie.

 • Specjalnie zaprojektowany zbiornik separatora oleju

  Specjalnie zaprojektowany zbiornik separatora oleju

  ? Zintegrowany zawór minimalnego ciœnienia eliminuje ryzyko nieszczelnoœci.
  ? Długa żywotnoœć dzięki zastosowaniu odlewów.
  ? Konstrukcja zapewniajšca optymalnš separację.

 • Rozdzielne, przewymiarowane chłodnice

  Rozdzielne, przewymiarowane chłodnice

  ? Oddzielne chłodnice oleju i powietrza zapewniajš optymalne chłodzenie i wysokš trwałoœć takiej konstrukcji.
  ? Specjalne prowadnice ułatwiajšce demontaż chłodnic.
  ? Ułatwiony dostęp w przypadku koniecznoœci wykonania czyszczenia.

 • Udoskonalone chłodzenie silnika

  Udoskonalone chłodzenie silnika

  ? Oddzielny strumień powietrza chłodzšcego.
  ? Przystosowane do pracy w trudnych warunkach i temperaturze otoczenia do 46°C

Dane techniczne

Model 

Max. ciœnienie Ciœnienie znamionowe Wydajnoœć FAD w warunkach znamionowych* Moc silnika

Hałas

**

Powietrze chłodzšce

Masa

Przyłšcze

bar

bar

m?/h

l/s

cfm

kW

hp

dB(A) m?/h std (kg) T (kg)

LARGO 31

7.5

7

336

93

198

30

40

66

5400

790

975

1″1/2

8.5

8

316

88

186

30

40

66

5400

10

9.5

284

79

167

30

40

65

5400

13

12.5

236

66

139

30

40

65

5400

LARGO 37

7.5

7

414

115

244

37

50

67

5760

870

1055

1″1/2

8.5

8

398

111

234

37

50

67

5760

10

9.5

357

99

211

37

50

66

5760

13

12.5

286

79

168

37

50

66

5760

LARGO 45

7.5

7

485

135

285

45

60

68

7200

875

1060

1″1/2

8.5

8

472

131

278

45

60

68

7200

10

9.5

432

120

254

45

60

67

7200

13

12.5

369

102

217

45

60

67

7200

LARGO 55

7.5

7

595

165

350

55

75

70

9000

1130

1403

2″

8.5

8

558

155

329

55

75

70

9000

10

9.5

519

144

306

55

75

69

9000

13

12.5

447

124

263

55

75

69

9000

LARGO 75

7.5

7

774

215

456

75

100

71

12600

1317

1590

2″

8.5

8

738

205

434

75

100

71

12600

10

9.5

663

184

390

75

100

70

12600

13

12.5

582

162

343

75

100

70

12600
LARGO 76

7.5

7

882

245

519

75

100

69

12600

1570

Na

2″

8.5

8

834

232

491

75

100

69

12600

10

9.5

742

206

437

75

100

68

12600

13

12.5

629

175

370

75

100

68

12600
LARGO 90

7.5

7

973

270

573

90

125

70

14760

1600

Na

2″

8.5

8

964

268

568

90

125

70

14760

10

9.5

880

244

518

90

125

69

14760

13

12.5

721

200

425

90

125

69

14760

 

* Dane podane sš zgodnie z normš ISO 1217 Aneks C, najnowsza edycja
** Hałas podany jest zgodnie z normš ISO 2151 dla jednostek wyposażonych w opcjonalny panel tłumišcy
Dane podane sš dla jednostek chłodzonych powietrzem w wersji bez osuszacza ziębniczego. W celu uzyskania informacji dla prosimy o kontakt z naszym doradcš.