MARK MSA TANK/DRY 4-15 kW

 • MARK
 • 0,79-1,47 m?/min
 • 340 l, 500 l
  19 865 PLN

Wysoka wydajnoœć, cicha praca, łatwy montaż i obsługay stawiajš sprężarki MSA na czele wœród obecnie dostępnych sprężarek na rynku. Dzięki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzymałoœci oraz dzięki wysokiej wydajnoœci naszych najnowszych linii montażowych możemy zaoferować sprężarki godne zaufania. Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i użycie jak najmniejszej liczby częœci ulegajšcych niszczeniu, zredukowano koszty eksploatacji. Podczas projektowania tej serii sprężarek, zwrócono szczególnš uwagę na prostotę ich eksploatacji. Wszystkie wewnętrzne elementy sš łatwo dostępne oraz wskaźnik poziomu oleju widoczny jest z zewnštrz, bez koniecznoœci zdejmowania jakichkolwiek częœci obudowy.

Jesteœ zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania

Dostosowana do każdych potrzeb

Stopień œrubowy o wysokiej wydajnoœci

Dwa asymetryczne wirniki œrubowe o jednakowej œrednicy umieszczone sš na wysokiej jakoœci łożyskach kulkowych i tocznych. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i małe tolerancje wymiarów częœci gwarantujš nawet dla niewielkich mocy:

 • większš wydajnoœć
 • wysokš sprawnoœć
 • długotrwałoœć i niezawodnoœć
 • wytrzymałoœć
Pozostałe cechy maszyny:
Stopień œrubowy z asymetrycznymi œrubami zanurzonymi w oleju Trój-fazowy silnik elektryczny IP54 klasy F na standardowe napięcie
Przekładnia pasowa z pasem klinowym wyposażona w automatycznš regulację napięcia pasa Zbiornik oleju zawierajšcy wysoko wydajny filtr rozdzielajšcy olej od powietrza (2-3 ppm)
Widoczny wskaźnik poziomu oleju Zespolona chłodnica powietrza i oleju wykonana z aluminium i posiadajšca odpowiedniej wysokoœci żebra
Zewnętrzny filtr wstępny bardzo łatwo wyjmowany w celu czyszczenia Blaszana podstawa umożliwia obsługę z trzech stron
Estetyczna obudowa dźwiękochłonna pokryta proszkiem poliestrowym Tablica przyrzšdów umieszczona w szafce zamykanej na klucz
Rozruch gwiazda ? trójkšt zmniejszajšcy zużycie energii podczas rozruchu Panel kontrolny: sterowanie i regulacja poprzez elektroniczny sterownik ES3000
Panel sterowania wyłšcznik główny Zabezpieczenia: termiczna ochrona silnika, wysoka temperatura powietrza / oleju, zawór bezpieczeństwa, zawór minimalnego ciœnienia
Sprężarka MSA

Sprężarka œrubowa charakteryzuje się wysokš wydajnoœciš, wysokš niezawodnoœciš oraz niskim poziomem hałasu. Została przetestowana w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Podstawowy zespół zawiera:

 • Stopień œrubowy z wtryskiem oleju obejmujšcy œruby o profilu asymetrycznym.
 • Silnik elektryczny w obudowie IP54 – izolacja klasy F.
 • Zespolona chłodnica powietrze/powietrze i powietrze/olej o dużej powierzchni wymiany ciepła, zapewniajšca niskš temperaturę sprężonego powietrza oraz prawidłowš temperaturę oleju.
 • Zbiornik separatora oleju z wkładem filtracyjnym i trójstopniowš separacjš oleju zawartego w sprężonym powietrzu o maksymalnej skutecznoœci filtrowania.
 • Obudowany, zamykany panel sterowania posiadajšcy:
  • automatyczny układ rozruchowy wykonany z elementów o najwyższej jakoœci testowanych w różnorodnych warunkach pracy.
  • sterownik elektroniczny ES 3000 umożliwiajšcy zarzšdzanie i kontrolowanie wszystkimi funkcjami sprężarki, włšcznie z „inteligentnym wyłšczaniem”
  • główny włšcznik oraz wyłšcznik
 • dźwiękochłonnš i pomalowanš obudowę z:
  • łatwo zdejmowanymi częœciami ułatwiajšcymi obsługę
  • otwory wlotowe i wylotowe powietrza chłodzšcego
  • łatwo wymienialny wkład filtra wstępnego powietrza chłodzšcego.
Zbiornik

Stalowy zbiornik umieszczony poziomo na przymocowywanej podstawie został wykonany i sprawdzony zgodnie z bieżšcymi normami EEC. Solidna konstrukcja pozwala na umieszczenie wszystkich elementów na zbiorniku. Podstawa została specjalnie zaprojektowana z myœlš o transporcie wózkiem widłowym, umożliwiajšc dostęp ze wszystkich stron.

 

Osuszacz DSX

usuwajšcy kondensat ze sprężonego powietrza zgodnie z europejskimi dyrektywami ochrony œrodowiska. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R134a.
Osuszacz zapewnia:

 • niski punkt rosy,
 • łatwiejszš obsługę,
 • wysokš niezawodnoœć.
Filtr Wstępny

Przeznaczony do ochrony osuszacza powietrza, zwiększajšcy niezawodnoœć i skutecznoœć.

 

Filtr Dokładny

Wysoka skutecznoœć usuwania oleju.

Spust Kondensatu

Kondensat powstajšcy podczas różnych etapów wytwarzania sprężania powietrza jest gromadzony, a następnie wypróżniany dzięki programowalnemu systemowi elektronicznemu.

Zwarte

Kompletny system sprężajšcy i uzdatniajšcy powietrze, fabrycznie zmontowany, przetestowany i gotowy do użytku, dzięki swojej zwartej konstrukcji zajmuje mało miejsca.

Łatwa obsługa
 • trzy łatwo demontowane częœci obudowy umożliwiajš dostęp do wszystkich elementów sprężarki,
 • widoczny z zewnštrz wskaźnik poziomu oleju,
 • łatwo dostępne elementy wewnętrzne ułatwiajš czynnoœci eksploatacyjne.
Łatwy transport

Dzięki zwartej konstrukcji, małym wymiarom i specjalnie zaprojektowanej podstawie, sprężarka z łatwoœciš może być transportowana standardowym wózkiem widłowym. Mobilnoœć urzšdzenia dodatkowo ułatwia instalację.

 

Ciche

Hałas już nie jest problemem. Dzięki sprawdzonym sprężarkom MSA, które pracujš nie wytwarzajšc drgań i posiadajš specjalnie zaprojektowany
przepływ powietrza chłodzšcego, obniżono poziom hałasu do jedynie 6ł / 65 dB(A). Pozwala to na instalowanie tych sprężarek w bezpoœrednim sšsiedztwie stanowisk pracy i biur.

 

Ekonomiczne

Sterownik ES 3000 umożliwia:

 • sterowanie wszystkimi operacjami,
 • kontrolę i regulację urzšdzenia,
 • monitorowanie nieprawidłowoœci,
 • zatrzymanie sprężarki w przypadku awarii,
 • podglšd parametrów pracy,
 • redukcję kosztów energii,
 • redukcję zużycia energii.

Dane techniczne

MSA TANK Ciœnienie robocze Moc silnika Wydajnoœć Hałas Wymiary  Masa  Stopień œrubowy  Osuszacz Filtr Zbiornik
 bar  psi  HP kw  m3/mim  m3/h  cfm  dB  L  W  H kg typ typ  typ  l
MSA 5,5/8 – 500 8 116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9 64 1750 670 1750 370 MSA 5,5/8 500
MSA 5,5/10 – 500 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3 64 1750 670 1750 370 MSA 5,5/10 500
MSA 7,5/8 – 500 8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6 64 1750 670 1750 390 MSA 7,5/8 500
MSA 7,5/10 – 500 10 145 10 7,5 1,000 60,0 35,3 64 1750 670 1750 390 MSA 7,5/10 500
MSA 7,5/13 – 500 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9 64 1750 670 1750 390 MSA 7,5/13 500
MSA 11/8 – 500 8 116 15 11 1,620 97,2 57,2 63 1750 670 1750 405 MSA 11/8 500
MSA 11/10 – 500 10 145 15 11 1,400 84,0 49,5 63 1750 670 1750 405 MSA 11/10 500
MSA 11/13 – 500 13 188 15 11 1,210 72,6 42,8 63 1750 670 1750 405 MSA 11/13 500
MSA 15/8 – 500 8 116 20 15 2,000 120,0 70,7 65 1750 670 1750 410 MSA 15/8 500
MSA 15/10 – 500 10 145 20 15 1,790 107,4 63,3 65 1750 670 1750 410 MSA 15/10 500
MSA 15/13 – 500 13 188 20 15 1,470 88,2 51,9 65 1750 670 1750 410 MSA 15/13 500

 

MSA DRY

Ciœnienie robocze

Moc silnika

 Wydajnoœć

Hałas

Wymiary

 Masa

 Stopień œrubowy

 Osuszacz

Filtr

Zbiornik

 bar

 psi

 HP

kw

 m3/mim

 m3/h

 cfm

 dB

 L

 W

 H

kg

typ

typ

 typ

 l

MSA 5,5/8 – 500 D 8 116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9 64 1750 670 1750 410 MSA 5,5/8 DSX900 20 500
MSA 5,5/10 – 500 D 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3 64 1750 670 1750 410 MSA 5,5/10 DSX900 20 500
MSA 7,5/8 – 500 D 8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6 64 1750 670 1750 435 MSA 7,5/8 DSX1200 20 500
MSA 7,5/10 – 500 D 10 145 10 7,5 1,000 60,0 35,3 64 1750 670 1750 435 MSA 7,5/10 DSX1200 20 500
MSA 7,5/13 – 500 D 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9 64 1750 670 1750 435 MSA 7,5/13 DSX1200 20 500
MSA 11/8 – 500 D 8 116 15 11 1,620 97,2 57,2 63 1750 670 1750 455 MSA 11/8 DSX1800 20 500
MSA 11/10 – 500 D 10 145 15 11 1,400 84,0 49,5 63 1750 670 1750 455 MSA 11/10 DSX1800 20 500
MSA 11/13 – 500 D 13 188 15 11 1,210 72,6 42,8 63 1750 670 1750 455 MSA 11/13 DSX1800 20 500
MSA 15/8 – 500 D 8 116 20 15 2,000 120,0 70,7 65 1750 670 1750 460 MSA 15/8 DSX1800 20 500
MSA 15/10 – 500 D 10 145 20 15 1,790 107,4 63,3 65 1750 670 1750 460 MSA 15/10 DSX1800 20 500
MSA 15/13 – 500 D 13 188 20 15 1,470 88,2 51,9 65 1750 670 1750 460 MSA 15/13 DSX1800 20 500

 

Również dostępne ze zbiornikiem 340 l

Różnice dla zbiornika 340 l:

 • masa zmniejszona o 35 kg
 • szerokoœć zmniejszona o 20 mm
 • wysokoœć zmniejszona o 65 mm
Na zamówienie, MSA DRY może zostać wyposażony w osuszacz przystosowany do ekstremalnych warunków
Również dostępna wersja ze zmiennš prędkoœciš obrotowš (oprócz 5,5 kW)
Wymiary i masy nie uwzględniajš opakowania