MARK MSB 11-30 kW [inwerter]

 • MARK
 • 2,52-3,64 m?/min
 • -
  37 246 PLN

Seria MSB to nowoczesny i estetycznie zaprojektowane kompresory œrubowe z napędem pasowym, oferujšce szeroki zakres wariantów, zbudowane z najwyższej jakoœci materiałów, montowane w najnowoczeœniejszych fabrykach montażowych. Seria MSB zaspokaja przemysłowe potrzeby, z wydajnoœciš do 4,17 m3/min, z maksymalnš niezawodnoœciš i efektywnoœciš jednoczeœnie zapewniajšc bezproblemowš obsługę, łatwy dostęp serwisowy oraz niski poziom hałasu.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

Sprężarka œrubowa MARK MSB

Seria nowoczesnych i estetycznych kompresorów MSB została stworzona aby spełniać wymogi przemysłowe wraz z pełnš niezawodnoœciš i efektywnoœciš, zapewniajšc prostotę obsługi, łatwš serwisowalnoœć oraz niski poziom hałasu z opcjš silników stało- i zmiennoobrotowych.

Produkowane w naszych zakładach wirniki œrubowe o profilu asymetrycznym i jednakowej œrednicy umieszczone sš na wysokiej klasy łożyskach. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i niewielkie tolerancje wymiarów zastosowanych częœci gwarantujš nawet dla niewielkich mocy:

 • większš wydajnoœć
 • wysokš sprawnoœć
 • długotrwałoœć i niezawodnoœć
 • wytrzymałoœć

Wysoka wydajnoœć, cicha praca, łatwy montaż i obsługa sprawiajš, iż sprężarki MSB stanowiš czołówkę wœród obecnie dostępnych sprężarek na rynku. Dzięki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzymałoœci oraz dzięki wysokiej wydajnoœci naszych najnowszych linii montażowych możemy zaoferować sprężarki godne zaufania. Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i użycie jak najmniejszej liczby częœci ulegajšcych niszczeniu, zredukowano koszty eksploatacji.

Dokładna analiza przepływu powietrza chłodzšcego główne elementy, przyczyniła się do takiej konstrukcji, która zapewnia termicznš równowagę wszystkich wewnętrznych częœci. Dzięki temu otrzymuje się optymalnš temperaturę sprężonego powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy gwarantuje długš żywotnoœć urzšdzenia.

 

Wszystkie korzyœci zawarte:

Estetyczna obudowa dźwiękochłonna pokryta proszkiem poliestrowym
Estetyczne i praktyczne panele obudowy. Łatwa obsługa z trzech stron. Niski poziom hałasu.
Zewnętrzna filtr wstępny zabezpieczajšcy wlot powietrza
Ochrona przed pyłem dla wewnętrznych komponentów, zapewniajšca maksymalnš żywotnoœć i niezawodnoœć. Łatwy do czyszczenia.

Wbudowany wysoko wydajny filtr powietrza
Ochrona elementu œrubowego dzięki zastosowaniu 2 ?m karbowanego filtru, który zatrzymujšcy niewielkie czšsteczki pyłu. Powietrze dostarczane z chłodnej strefy dla ulepszonych wyników kompresji.

Asymetryczny stopień œrubowy
Wysoko wydajny element œrubowy oparty na odpornych na zużycie łożyskach zapewnia długoletniš pracę z maksymalnš wydajnoœciš.

Wkład filtru oleju oraz separatora olej-powietrze
Łatwy demontaż w celu szybkiej obsługi. Zapewnia mniej niż 3 ppm zawartoœci oleju w sprężonym powietrzu. Rozszerza ochronę zapewnionš przez filtry sieciowe oraz zmniejsza koszty serwisowe (uzupełnianie oleju)

Połšczona aluminiowa chłodnica powietrze-powietrze i powietrze-olej
Idealnie dobrany rozmiar chłodnicy zapewnia niskš temperaturę oleju oraz kompresowanego powietrza nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Elektroniczny kontroler ES3000.
Przyjazny użytkownikowi interfejs dostarcza wszelkich niezębnych informacji.

Zbiornik oleju
Pionowa konstrukcja dla wstępnej separacji grawitacyjnej. Wskaźnik poziomu oleju oraz zawór spustu na wylocie oleju dla ułatwionej obsługi.

Turbina chłodzšca
Większa wydajnoœć w porównaniu do konwencjonalnych wentylatorów oraz niższy poziom hałasu.

Silnik elektryczny
Trój-fazowy silnik elektryczny IP55, klasy F na standardowe napięcie.

Przekładnia pasowa
Przekładnia pasowa z pasem klinowym wyposażona w automatycznš regulację napięcia pasa

 • Cicha praca

  Cicha praca

  Wykorzystaliœmy nasze wieloletnie doœwiadczenie w kwestii minimalizacji hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przepływu powietrza przez sprężarkę oraz zastosowanie odpowiednich płyt tłumišcych. Dużš uwagę zwracamy na dokładnoœć montażu wszystkich elementów, eliminujšc drgania. Dzięki temu uzyskaliœmy takie wyniki, które stawiajš nawet naszš standardowš wersje na czele urzšdzeń dostępnych na rynku. Niski poziom hałasu pozwala na instalacje sprężarki w œrodowisku pracy lub w bezpoœrednim sšsiedztwie pomieszczeń biurowych.

 • Transportowanie

  Transportowanie

  Nowa seria sprężarek MSB może być z łatwoœciš transportowana wózkiem widłowym. Podniesienie maszyny możliwe jest z trzech stron, a odpowiednie dobranie punktów zaczepienia, z uwzględnieniem położenia œrodka ciężkoœci, gwarantuje łatwy i stabilny ruch.

Dane techniczne

 Model Ciœnienie robocze Moc Silnika  Wydajnoœć  Hałas  Masa
bar psi HP kW m3/min m3/h  dB kg
MSB 15 IVR 8 116 20 15 max
min
2,52
0,66
151
39

64

432
MSB 15 IVR 10 145 20 15 max
min
2,21
0,47
132
28

64

432
MSB 18 IVR 8 116 25 18,5 max
min
3,17
0,88
190
53

67

452
MSB 15 IVR 10 145 25 19 max
min
2,73
0,67
164
40

67

452
MSB 22 IVR 8 116 30 22 max
min
3,69
1,02
222
61

69

458
MSB 15 IVR 10 145 30 22 max
min
3,24
0,85
194
51

69

458
MSB 30 IVR 8 116 40 30 max
min
4,17
1,24
250
75

70

504
MSB 30 IVR 10 145 40 30 max
min
3,64
0,98
218
59

70

504