MARK MSC 30-45 kW

 • MARK
 • 4,90-7,78 m?/min
 • -
  47 790 PLN

Kompresory MSC to kompaktowe, łatwe w instalacji, solidne maszyny, które zapewniajš œwiętnš wydajnoœć przy utrzymaniu bardzo niskich kosztów obsługi. Dostępnoœć wszsystkich elementów ułatwia obsługę oraz czyszczenie. Bez wštpienia najlepszy sposób na beztroskie i ekonomiczne sprężone powietrze w Twoim zakładzie.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

MSC - najwyższa klasa

Filtr powietrza wlotowego zapewnia właœciwš filtrację elementów stałych zawartych w zasysanym powietrzu.

Stopień œrubowy o wysokiej wydajnoœci gwarantuje niezawodnoœć.

Silnik elektryczny trójfazowy, asynchroniczny silnik elektryczny o klasie izolacji F zgodnie z CEI EN 60034-1.

Przekładnia pasowa z zespołem pasów napędowych o wysokiej sprawnoœci.

Łšczenia anty-wibracyjne zespół silnik / stopień œrubowy przymocowane sš do urzšdzenia elementami nie przenoszšcymi drgań.

Przewody elastyczne wszystkie elementy maszyny połšczone sš ze sobš giętkimi przewodami z łšczeniami zapobiegajšcymi nieszczelnoœciom oraz tłumišcymi drgania.

Filtr oleju łatwo wyjmowany wkręcany wkład filtra.

Separator oleju wysoko wydajny, wielostopniowy separator oleju powoduje minimalne straty ciœnienia podczas usuwania oleju ze strumienia sprężonego powietrza.

Zawór minimalnego ciœnienia zawór zwrotny zapewniajšcy prawidłowy przepływ oleju od chwili uruchomienia i pracy na biegu jałowym.

Panel sterowania umieszczony jest w szczelnej i odpornej na wstrzšsy obudowie, wykonanej z blachy 12/10. Panel sterowania składa się z niezawodnych elementów elektrycznych najwyższej klasy, testowanych w ekstremalnych warunkach.

Sterownik ES3000 stanowi skuteczny, automatyczny systemem regulacji pracy sprężarki, zapewniajšcy odpowiedniš kontrolę nad całym urzšdzeniem.

Wyłšcznik główny umieszczony jest w zamykanej szafce oraz zawiera wyłšcznik bezpieczeństwa.

Chłodnica końcowa powietrza i oleju jest zwartš konstrukcjš posiadajšcš dużš powierzchnię wymiany ciepła, utrzymujšca niskš temperaturę powietrza wylotowego i optymalnš temperaturę oleju.

Wentylator zapewnia prawidłowy przepływ powietrza chłodzšcego nawet w ekstremalnych warunkach. Wkładki dźwiękochłonne umieszczone w okolicach wlotu i wylotu powietrza, pochłaniajš drgania znacznie redukujšc poziom hałasu.

Obudowa dźwiękochłonna wykonana jest z blachy, pomalowana i pokryta materiałem niepalnym, pochłaniajšcym hałas. Zawiera otwory umożliwiajšce wlot i wylot powietrza chłodzšcego. Wlot jest wyposażony w łatwo wymienialny panel filtracyjny powietrza chłodzšcego.

 • System chłodzenia

  System chłodzenia

  Dokładna analiza przepływu powietrza przez główne elementy przyczyniła się do uzyskania konstrukcji, która zapewnia termicznš równowagę wszystkich wewnętrznych częœci. Dzięki temu otrzymuje się optymalnš temperaturę sprężonego powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy gwarantuje długš żywotnoœć urzšdzenia.

 • Niski poziom hałasu

  Niski poziom hałasu

  Wieloletnie doœwiadczenie, dokładna analiza przepływu powietrza chłodzšcego wewnštrz urzšdzenia, zastosowanie obudowy dźwiękochłonnej, dokładny montaż elementów oraz praca bez drgań, sprawiajš iż, sprężarka nasza reprezentuje najwyższš klasę dostępnš na rynku. Niski poziom hałasu pozwala na instalację sprężarki w œrodowisku pracy lub w bezpoœrednim sšsiedztwie pomieszczeń biurowych.

 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  Elektroniczny system kontroli steruje pracš urzšdzenia oraz zawiera sygnalizację LED, która wyœwietla następujšce sygnały:
  ? Migajšce: stany przejœciowe (maszyna gotowa do rozruchu, przestój lub stan ostrzegania)
  ? Cišgłe: faza pracy, ostrze?enia i stany awaryjne.

 • Wydajnoœć

  Wydajnoœć

  Używamy jedynie elementów najwyższej jakoœci, testowanych przez wiele lat. Posiadamy najnowsze linie montażowe o wysokiej wydajnoœci. Komponenty wewnštrz urzšdzenia rozmieszczone sš optymalnie. Zminimalizowano również liczbę częœci podlegajšcych zużyciu. Wszystkie te rozwišzania przyczyniajš się do
  uzyskania wyjštkowej wydajnoœci naszych maszyn.

 • Eksploatacja

  Eksploatacja

  Wszystkie elementy, zwłaszcza te wymagajšce okresowej obsługi, umieszczone sš w łatwo dostępnych miejscach upraszczajšc czynnoœci eksploatacyjne.

 • Niezawodnoœć

  Niezawodnoœć

  Uwaga jakš przywišzujemy do konstrukcji i wyboru komponentów spełniajšcych wymogi norm jakoœci i ochrony œrodowiska, gwarantuje wysokš niezawodnoœć naszych produktów.

 • Ekologia

  Ekologia

  Niski poziom hałasu, wysoka wydajnoœć oraz inteligentny
  system kontroli powodujš, iż te urzšdzenia sš liderami na
  rynku w dziedzinie ochrony œrodowiska.

Dane techniczne

Model Ciœnienie znamionowe Ciœnienie robocze Wydajnoœć Moc silnika Hałas Powietrze chłodzšce Przyłšcze Waga
bar bar m3/h l/s cfm kW dB(A) m3/h ? kg
MSC 30 8 7,5 294 82 173 30 70 5400 1?1/2 748
10 9,5 259 72 153 30 69 5400 1?1/2 748
13 12,5 208 58 122 30 69 5400 1?1/2 748
MSC 37 8 7,5 367 102 216 37 71 5760 1?1/2 832
10 9,5 332 92 196 37 70 5760 1?1/2 832
13 12,5 255 71 150 37 70 5760 1?1/2 832
MSC 45 8 7,5 467 130 275 45 72 7200 1?1/2 862
10 9,5 409 114 241 45 71 7200 1?1/2 862
13 12,5 343 95 202 45 71 7200 1?1/2 862