MARK MSM Mini Maxi 2,2-15 kW

 • MARK
 • 0,24-1,650 m?/min
 • brak, 200 l, 270 l, 500 l
  11 285 PLN

Zaawansowana technologia. Zwiększone zapotrzebowanie na użytek specjalistyczny. Ochrona œrodowiska. To tylko trzy argumenty przemawiajšce za MSM - niewielka sprężarka œrubowa z olbrzymiš wydajnoœciš.

Jesteœ zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
 • Opis produktu
 • Dane techniczne

MARK wieloletnie dooewiadczenie - od 1970 roku

Suche Powietrze

Sprężarki MSM z osuszaczem DSX sš najlepszym rozwišzaniem, gdy wymagane jest suche sprężone powietrze bez kondensatu.

 • dostarcza suche, sprężone powietrze
 • zdecydowanie wydłuża żywotnoœć urzšdzeń pneumatycznych
 • poprawia jakoœć produktu końcowego
 • wymaga mniej miejsca na instalację
 • redukuje koszty instalacji osuszacza
 • wykorzystuje czynnik chłodniczy przyjazny dla œrodowiska

Sprężarki zawierajš częœci sprawdzone przez wiele lat w różnych instalacjach przemysłowych.

 • wysoce wydajny stopień œrubowy
 • najlepszej jakoœci częœci
 • najwyższej klasy konstrukcja
 • know how w dziedzinie techniki sprężania powietrza
 • niezawodnooeć sprężarek MSM oparta
 • jest wieloletnim doœwiadczeniem w pneumatyce

Sprężarki małej mocy posiadajš takie same elementy jak sprężarki o większej mocy:

 • powietrze jest sprężane za pomocš stopnia œrubowego o wysokiej wydajnoœci bez kontaktu między wirnikami
 • wydajny system chłodzenia
 • model DRY posiada wbudowany osuszacz, dzięki czemu otrzymujemy suche powietrze
 • wersja zawierajšca osuszacz i filtr zapewnia suche powietrze bez drobin oleju
 • całkowita automatyzacja przeznaczona do pracy w przemyœle
 • urzšdzenia sš w pełni wyposażone, gotowe do użytku

 

MSM_MAXI_DB

MAXI niski poziom hałasu

Do tej pory przywišzywano mało uwagi do emisji hałasu przez sprężarki małej mocy. Sprężarka MSM eliminuje problem hałasu.

 

MINI drgania

Praca bez drgań, cichy stopień œrubowy oraz skuteczna obudowa dźwiękochłonna zapewniajš niezwykle niski poziom hałasu. Dzięki temu sprężarki te mogš być umieszczane w œrodowisku pracy, a nawet podłšczone bezpoœrednio do odbiorników sprężonego powietrza, zapewniajšc wyjštkowe oszczędnoœci w instalacji.

 

MAXI wydajnoœć – MINI zużycie energii

MSM GRAFICO RESA_GB_F

Wyjštkowa sprawnoœć stopnia œrubowego oraz wysoka wydajnoœć całego urzšdzenia zapewniajš jego wyjštkowe parametry techniczne. W wyniku tego, koszty uzyskania 1 m3 sprężonego powietrza sš znaczšco niższe w porównaniu ze sprężarkami tłokowymi, przy tej samej iloœci zużytej energii.

 

Obsługa MINI

Długie odstępy między koniecznymi przeglšdami, zaawansowana technologia sprężarki œrubowej oraz dostępnoœć do wszystkich elementów przyczyniajš się do łatwej i ekonomicznej obsługi.

Zewnętrzny wskaźnik oleju pozwala na sprawdzenie poziomu oleju bez zdejmowania jakichkolwiek częœci obudowy. Ze względu na potrzebę częstego sprawdzania poziomu, to rozwišzanie jest wyjštkowo wygodne.

Porównanie dwóch technologii
sprężarka tłokowa sprężarka œrubowa
Wydajnoœć 70 – 75% powietrza wlotowego 95% powietrza wlotowego
wytwarza więcej powietrza zużywajšc mniej energii
Poziom hałasu Powyżej 80 dB(A) MINI od 61 do 64 dB(A) MAXI od 66 do 68 dB(A
Przeznaczenie Do pracy przerywanej Również do pracy cišgłej
technologia przemysłowa
Jakoœć powietrza Wysoki poziom oleju i wilgoci Niski poziom oleju i suche powietrze w modelach z wbudowanym osuszaczem
powietrze o wysokiej jakoœci
Sprężanie Wahania Praca cišgła.
Stałe i równomierne ciœnienie.
Drgania Duże Brak 
Wyższa niezawodnoœć
Pršd rozruchowy 7 – 10 (pršdu nominalnego) 3 – 5 (pršdu nominalnego) z rozruchem gwiazda-trójkšt
mniejsze zużycie energii podczas rozruchu
Standardowe zabezpieczenia Termiczne Magnetyczne i termiczne
zwiększone bezpieczeństwo obsługi
Rozwišzanie na każdš potrzebę
Model wolnostojšcy
Idealne rozwišzanie w przypadku, gdy sprężarka musi być umieszczona w pobliżu miejsca pracy lub gdy potrzeba powiększyć liczbę źródeł sprężonego powietrza. Główne elementy sprężarki: filtr powietrza wlotowego, stopień œrubowy, silnik elektryczny, filtr i chłodnica oleju, powietrzny układ chłodzenia, panel sterowania, rama podtrzymujšca, estetyczna obudowa dźwiękochłonna.
 MSM_4_mini
Model nabudowany na zbiorniku
Przeznaczony do nowych lub niezależnych instalacji, gdzie oprócz sprężonego powietrza wymagany jest niski poziom hałasu. Urzšdzenie składa się z elektrycznej sprężarki œrubowej nabudowanej na zbiorniku.
 
Model z osuszaczem
Zaprojektowany z myœlš o instalacjach, gdzie wymagane jest sprężone powietrze o niskim ciœnieniowym punkcie rosy. Urzšdzenie składa się z elektrycznej sprężarki wraz z osuszaczem nabudowanej na zbiorniku. Osuszacz zawiera czynnik chłodniczy R 134 oraz posiada wskaźnik punktu rosy automatyczny spust kondensatu. Jeżeli wymagane jest odolejone sprężone powietrze, MSM MAXI może być zintegrowany z filtrami usuwajšcymi olej i z centralnym, elektronicznym spustem kondensatu.
 

Dane techniczne

Model wolnostojšcy
 

Model

Ciœnienie robocze

Moc silnika

Wydajnoœć

Hałas

Długoœć

Szerokoœć

Wysokoœć

Zbiornik

Waga

bar

HP

kW

m3/min

m3/h

dB

mm

mm

mm

l

kg

MSM 2,2 B* MINI

10

3

2,2

0,24

14,4

61

620

605

950

99

MSM 3 B  MINI

10

4

3

0,32

19,2

61

620

605

950

103

MSM 4 B  MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

620

605

950

105

MSM 4 BX MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

620

605

950

105

MSM 5,5 BX MINI

10

7,5

5,5

0,6

36

64

620

605

950

110

MSM 7,5 BX MAXI

10

10

7,5

0,92

55,2

66

810

620

975

167

MSM 11 BX MAXI

10

15

11

1,31

78,6

68

810

620

975

180

MSM 15 BX MAXI

10

20

15

1,65

99

69

810

620

975

 –

189

 

Model nabudowany na zbiorniku

Model

Ciœnienie robocze

Moc silnika

Wydajnoœć

Hałas

Długoœć

Szerokoœć

Wysokoœć

Zbiornik

Waga

bar

HP

kW

m3/min

m3/h

dB

mm

mm

mm

l

kg

MSM 2,2* MINI

10

3

2,2

0,24

14,4

61

1420

575

1255

200

155

MSM 3  MINI

10

4

3

0,32

19,2

61

1420

575

1255

200

157

MSM 4  MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

1420

575

1255

200

159

MSM 4 X MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

1420

575

1255

200

159

MSM 5,5 X MINI

10

7,5

5,5

0,6

36

64

1420

575

1255

200

164

MSM 7,5 X MAXI

10

10

7,5

0,92

55,2

66

1935

620

1463

500

292

MSM 11 X MAXI

10

15

11

1,31

78,6

68

1935

620

1463

500

305

MSM 15 X MAXI

10

20

15

1,65

99

69

1935

620

1463

500

314

 

Model z osuszaczem 

Model

Ciœnienie robocze

Moc silnika

Wydajnoœć

Hałas

Długoœć

Szerokoœć

Wysokoœć

Zbiornik

Waga

bar

HP

kW

m3/min

m3/h

dB

mm

mm

mm

l

kg

MSM 2,2 D* MINI

10

3

2,2

0,24

14,4

61

1420

575

1255

200

187

MSM 3 D MINI

10

4

3

0,32

19,2

61

1420

575

1255

200

191

MSM 4 D MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

1420

575

1255

200

193

MSM 4 DX MINI

10

5,5

4

0,47

28,2

62

1420

575

1255

200

193

MSM 5,5 DX MINI

10

7,5

5,5

0,6

36

64

1420

575

1255

200

198

MSM 7,5 DX MAXI

10

10

7,5

0,92

55,2

66

1935

620

1463

500

335

MSM 11 DX MAXI

10

15

11

1,31

78,6

68

1935

620

1463

500

349

MSM 15 DX MAXI

10

20

15

1,65

99

69

1935

620

1463

500

367

 

B = wolnostojšcy
X = z rozruchem gwiazda-trójkšt
D = Dry z osuszaczem

Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3-fazowe

Dostępne modele:

 • Rozruch bezpoœredni dla modeli 2,2 i 3 kW, rozruch bezpoœredni lub gwiazda-trójkšt dla modelu 4 kW i rozruch gwiazda-trójkšt dla modeli od 5,5 do 15 kW
 • Silnik elektryczny IP 55
 • Bezpiecznik magnetyczny i termiczny
 • Jednostka napełniona olejem, fabrycznie testowana, gotowa do pracy
 • * Również dostępny z silnikiem jedno-fazowym na napięcie 230 V / 50 Hz
 • ** Sprężarki MAXI DX (7,5 – 11 – 15 kW) sš również dostępne z filtrami i centralnym automatycznym spustem kondensatu