Sprężarki Śrubowe

Sprężarki śrubowe pracują na zasadzie sprężania gazu spowodowanego zmniejszaniem się przestrzeni pomiędzy pracującymi śrubami od otworów ssawnych do otworów tłocznych.
Wartość sprężonego gazu w tego typu sprężarkach zależy od konstrukcji a sprawność zależy od uzyskania szczelności pomiędzy obiema śrubami oraz śrubami i obudową.

Sprężarka śrubowa

Konstrukcja sprężarek śrubowych dąży do kompaktowych rozmiarów i pozbawionego wibracji rozruchu, w celu eliminacji dodatkowych amortyzatorów sprężynowych.
Część urządzeń sprężarkowych posiada specjalne tłumiki wibracji, pochłaniających wibracje wysokiej częstotliwości, szczególnie dla urządzeń pracujących w przedziałach wysokich prędkości obrotowych.

   

Stosowane konstrukcje:
sprężarki bezolejowe (proces sprężania powietrza odbywa się poprzez zmniejszenie przestrzeni pomiędzy dwoma obracającymi się wirnikami bez uszczelnienia przestrzeni między nimi w postaci filmu olejowego).
Maksymalne ciśnienie wylotowe w jednostopniowych sprężarkach bezolejowych jest zwykle niższe niż w jednostopniowych sprężarkach olejowych. Sprężarki bezolejowe posiadają system kilku śrubowych elementów sprężających. Umożliwia to osiągnięcie ciśnienia 1 MPa, a w przypadku sprężarek bezolejowych z wtryskiem wody 1,3 MPa. Znajdują zastosowanie gdzie nieakceptowana jest zawartość cząstek oleju w sprężonym powietrzu (medycyna i produkcja farmaceutyków, produkcja półprzewodników, przemysł papierniczy).
sprężarki olejowe (olej wtryskiwany jest do komory sprężania, zapewniając jednocześnie uszczelnienie przestrzeni pomiędzy obracającymi się śrubami oraz chłodzenie elementu sprężającego).
Olej jest separowany ze strumienia sprężonego powietrza, a następnie schładzany, filtrowany i kierowany z powrotem do komory sprężania. Sprężone powietrze na wylocie z elementu sprężającego zawiera cząstki stałe, cząstki oleju i wody, które wpływają ujemnie na jakość i wydatek powietrza na wylocie. Cząstki te usuwane są w drodze separacji cyklonowej oraz filtracji we wkładach filtracyjnych filtrów sprężonego powietrza. Kondensat, jakim jest mieszanina wody i cząstek oleju gromadząca się w chłodnicy końcowej lub zbiorniku buforowym za sprężarką i jest odprowadzany za pomocą elektronicznych spustów kondensatu bezpośrednio do urządzeń separujących olej i wodę. Uzdatniona w ten sposób woda może być w zgodny z przepisami sposób odprowadzona do instalacji ściekowej. Sprężarka olejowa umożliwia osiągnięcie ciśnienia roboczego 1,3 MPa.
sprężarki o zmiennym przepływie (występuje zmienny pobór powietrza).
Zmienna prędkość obrotowa silnika wykorzystuje pomiar ciśnienia na wylocie ze sprężarki podczas pracy urządzenia, na tej podstawie dostosowuje przepływ do aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Zastosowania sprężarek śrubowych
– instalacje przemysłowe dostarczające sprężone powietrze dla maszyn i urządzeń.
– przewoźne zasilane silnikiem spalinowym znajdują zastosowanie na placach budów, zasilając sprężonym powietrzem maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane.
– w kolejnictwie zasilanie realizowane jest za pomocą silników elektrycznych, sprężarki zapewniają odpowiednie ciśnienie robocze powietrza (np. w przewodach hamulcowych).

Wróć do kategorii: Sprężarki Wiadomości