Technologia Shell PurePlus otrzymała tytuł Innowacja Roku 2014 w konkursie organizowanym przez Forum Biznesu.

helix preplus-01

Shell z kolejnš nagrodš!

Technologia Shell PurePlus otrzymała tytuł Innowacja Roku 2014 w konkursie organizowanym przez Forum Biznesu.
To już drugie po ?Laurze Konsumenta? wyróżnienie, jakie otrzymały oleje Shell Helix Ultra na bazie Technologi Shell PurePlus.

Kapituła konkursu doceniła rewolucyjnoœć rozwišzania opracowanego przez ekspertów Shell oraz korzyœci wynikajšce z zastosowania technologii w produkcji olejów silnikowych. Zdobyty tytuł potwierdza, że Technologia Shell PurePlus to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży œrodków smarnych w minionym roku!

Celem Konkursu Innowacja Roku 2014 jest promocja nowoczesnych i przełomowych rozwišzań, projektów oraz technologii, które rozwijajš i doskonalš dany rynek. Projekt jest realizowany pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Centrum Innowacji FIRE.

Więcej informacji na temat olejów Shell Helix i nowej Technologii Shell PurePlus: www.shell.com/pureplus

   

Wróć do kategorii: Oleje i smary