Shell Tellus S4 VX 32

Płyn hydrauliczny o specjalnym zastosowaniu.
Shell Tellus S4 VX to zaawansowany hydraulicznie płyn technolognicznie dostosowany do użycia w ekstremalnie niskich temperaturach jak np. w gónictwie lub leœnictwie w rejonach arktycznych lub w rejonach nie osłonionych.

Właœciwoœci i korzyœci
? Wydajnoœć i niska temperatura pracy systemu
Wysoki wskaźnik lepkoœci (VI) oleju Shell Tellus S4 VX gwarantuje płynnoœć w temperaturach, w których konwencjonalne oleje hydrauliczne stałyby się zbyt lepkie, aby umożliwić działanie sprzętu.
Pozwala to na bezpieczny rozruch urzšdzenia w bardzo niskich temperaturach bez potrzeby (lub z minimalnym tylko) wczeœniejszego ogrzania. Zapewnia to większš dostępnoœć sprzętu i bardziej efektywne działanie układów hydraulicznych, co z kolei pomaga użytkownikom uzyskać wyższš wydajnoœć swoich maszyn.
? Ekstremalnie szerokie temperatury użytkowania
Bardzo wysoki wskaźnik lepkoœci œwieżego płyn w połšczeniu z mechanicznš odpornoœciš na œcinanie, pozwalajš na pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur.
Umożliwia to całoroczne użytkowanie Shell Tellus S4 VX (z zastrzeżeniem, że maksymalna temperatura pracy nie przekracza 75°C ).
? Ochrona urzšdzeń
Shell Tellus S4 VX zawiera starannie dobrane dodatki bezpopiołowe (nie zawierajšce cynku) dodatki antyzużyciowe, co umożliwia ochronę kluczowych komponenty systemu hydraulicznego przed zużyciem.
Shell Tellus S4 VX jest wytwarzany zgodnie z System Jakoœci zapewniajšcym, że linie napełniajšce w fabrykach Shell umożliwiajš uzyskanie czystoœci wg. ISO 4406 co najmniej 21/19/16. Zgodnie z normš DIN 51524 , płyn jest narażony na działanie różnych czynników w czasie transportu oraz magazynowania, które mogš mieć wpływ na poziom czystoœci.

Główne zastosowania

zastosowanie

? Olej hydrauliczny do zastosowań zewnętrznych w niskich temperaturach
Shell Tellus S4 VX został zaprojektowany do stosowania we wszystkich rodzajach układów hydraulicznych, gdzie cišgła temperatura robocza nie przekracza 75 ° C.
Shell Tellus S4 VX został zaprojektowany specjalnie dla systemów, które zaczynajš pracę w bardzo niskich temperaturach, z późniejszym wzrostem temperatury podczas pracy, np. w maszynach górniczych i leœnych.
Uwaga: Zaleca się, aby operator skontaktował się z producentem sprzętu w celu ustalenia, czy cechy lepkoœciowe Shell Tellus S4 VX sš odpowiednie do ich zastosowania.

Specyfikacje i dopuszczenia
? Komatsu Mining (pracujšcy w niskich temperaturach -50°C do 35°C i w warunkach arktycznych).
Wymieniony lub dopuszczony przez:
? Frigoscandia (systemy hydrauliczne pracujšce w niskich temperaturach)
? Komatsu (pracujšcy w niskich temperaturach -50°C do 35°C i w warunkach arktycznych).
? Deitz Company Ltd (urzšdzenie testowe z serwozaworem i zaworem proporcjonalnym)

Aby uzyskać więcej informacji na temat dopuszczeń i zaleceń należy skontaktować się z działem technicznym Shell.

Kompatybilnoœći i mieszalnoœć
? Kompatybilnoœć
Shell Tellus S4 VX można używać w większoœci pomp hydraulicznych. Jednakże w przypadku korzystania z pomp zawierajšcych częœci platerowane srebrem prosimy wczeœniej skonsultować się z przedstawicielem Shell.
? Kompatybilnoœć płynu
Shell Tellus S4 VX jest kompatybilny w większoœciš hydraulicznych olejów mineralnym. Jednakże olejów hydraulicznych różnych klas nie powinny być ze soba mieszane (np. oleje biodegradowalne, oleje trudnopalne)
? Kompatybilnoœć z uszczelnieniami i farbami
Shell Tellus S4 VX płyny are kompatybilny z uszczelka materiały and farny normalnie wyspecyfikowane for use z mineralny oleje.

Typowe właœciwoœci fizyczne

tellus-własciwosci fizyczne

Bezpieczeństwo pracy i ochrona œrodowiska
? Informacje dotyczšce Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdujš się w Karcie Charakterystyki dostępnej na stronie internetowej: http://www.epc.shell.com
? Ochrona œrodowiska
Unikać kontaktu ze skórš, używać rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórš zmyć olej wodš z mydłem.

Informacje dodatkowe
? Porada
Więcej informacji można uzyskać kontaktujšc się z przedstawicielem Shell.

Wróć do kategorii: Oleje i smary Wiadomoœci