Audyty energetyczno-wydajnoœciowe sprężarkowni

Wykonanie szczegółowego energetyczno-wydajnoœciowego audytu tygodniowego pracy instalacji odbiorczych, sprężarkowni klienta umożliwia dopasowanie nastaw sprężarek do aktualnego stanu sprężarkowni tak, aby zmaksymalizować efektywnoœć energetycznš.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

 

Nasze działania obejmujš wszystkie obszary wpływajšce na ostatecznš wartoœć zużycia energii, ze wskazaniem konkretnych rozwišzań (technicznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych) wraz z okreœleniem kosztów ich wprowadzenia oraz przedstawieniem spodziewanych oszczędnoœci.
Optymalizacja zużycia energii polega na minimalizowaniu strat na energii w zakładzie produkcyjnym poprzez usuwanie wszelkich pojawiajšcych się nieszczelnoœci, stabilizacji cišgłego reżimu pracy urzšdzeń produkcyjnych np. poprzez wykluczenie pracy sprężarek w trybie jałowym.

Ponadto wysokš efektywnoœć energetycznš uzyskujemy przez sprawdzanie sprawnoœci odbiorników na liniach produkcyjnych takich jak:

  • silniki,
  • siłowniki,
  • elektrozawor.
  • itp.