Wykonywanie audytów temperaturowych na sprężarkach oraz szafach sterowniczych

Nadmierne nagrzewanie się urzšdzeń może sygnalizować ich wadliwe działanie. Wdrożenie działań prewencyjnych, audytów temperaturowych w postaci okresowych przeglšdów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej umożliwia eliminację awarii oraz przestojów w procesach produkcyjnych w wielu zakładach przemysłowych.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

 Technologia pomiarów, którš stosujemy umożliwia m. in:

  • wykrywania pęknięć i niejednorodnoœci materiałów
  • badania silników spalinowych i turbin
  • badania obwodów elektronicznych w celu okreœlenia rozpływu ciepła oraz oceny jakoœci schłodzenia podzespołów
  • nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urzšdzeń wirujšcych, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp
  • wykrywania punktów przegrzania w urzšdzeniach i instalacjach elektrycznych, jak np. bezpieczników, styków, łšczników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych