Audyty w zakresie doboru środków smarnych

Audyt punktów smarnych ma na celu opracowanie wniosków i propozycji zmierzających do poprawy oraz usprawnienia funkcjonowania gospodarki smarowniczej, poprawy niezawodności działania maszyn i urządzeń, wdrożenia łatwiejszej i bardziej efektywnej instrukcji obsługi oraz zweryfikowanie zgodności z wymaganiami stawianymi przez specyfikacje i normy zwłaszcza przez HACCP nowoczesnym zakładom produkującym żywność. Propozycje zawarte w naszych opracowaniach przygotowujemy według naszej wiedzy i doświadczenia zdobytego w dotychczasowej współpracy z wieloma firmami. Nasze sugestie oraz propozycje mają charakter doradczy, wdrożenie ich w życie według naszej opinii pozwoli osiągnąć oczekiwane rezultaty, jednakże pełną odpowiedzialność za ich wprowadzenie ponosi zakład pracy, w którym wykonano audyt.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

Audyt przeprowadzony przez Firmę HAND przy udziale oraz pomocy przedstawicieli przedmiotowego zakładu pracy oparty jest na profesjonalnych i wiarygodnych przesłankach.

W trakcie przeprowadzania audytu wykonujemy zdjęcia maszyn, zespołów i podzespołów linii produkcyjnych, na które naszym zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę w procesie poprawy i racjonalizacji funkcjonowania gospodarki smarowniczej. Wykonane zdjęcia przypisuje się określonym problemom w celu pełnego przedstawienia stanu ewentualnych zagrożeń oraz innych kwestii technicznych. Oprócz szczegółowych zagadnień związanych bezpośrednio ze smarowaniem urządzeń przedstawiamy zasadnicze uwagi dotyczące np. czystości, zagadnień BHP, itp. W wyniku przeprowadzonej analizy, w końcowym opracowaniu przedstawiamy kilkaset zdjęć z lokalizacją punktów smarnych, opisem zaistniałego problemu jak również doborem właściwego produktu smarnego. Szczególne znaczenie ma audyt wykonany na liniach produkcyjnych z olejem grzewczym, który przy niewłaściwej eksploatacji lub awarii systemu pomiarowo – kontrolnego wchodzi w proces tzw. krakowania. Jest to niezwykle ważna sprawa gdyż zaawansowany proces krakingu może doprowadzić do wstrzymania produkcji i konieczności wymiany wielu elementów konstrukcyjnych linii produkcyjnej. Przeprowadzenie audytu oraz badań laboratoryjnych próbek oleju grzewczego daje możliwość uzyskania końcowej wykładni o stanie technicznym linii produkcyjnej oraz jakości eksploatowanego oleju grzewczego. Wszystkie te działania wymagają dużego doświadczenia, profesjonalizmu na wysokim poziomie oraz umiejętności podjęcia dalszych decyzji. Firma HAND posiada te cechy i zaprasza do współpracy.