Badania laboratoryjne olejów technicznych

Badania oleju z eksploatacji w ramach monitoringu, jakości oleju i eksploatacji maszyny można wykonywać w różnych sekwencjach. Najczęściej olej badany jest przez pomiary laboratoryjne, pomiary mikroskopowe i mierniki automatyczne.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

Badania laboratoryjne pozwalają na:

  • Pełną ocenę stanu własności oleju i zmian jakie w nim wystąpiły,
  • Pełną ocenę stanu maszyny przez analizę cząstek i produktów zużycia smarowych powierzchni
  • Pomiar ilościowy zawartości w oleju ścieru metalicznego, który daje najwięcej informacji o stanie maszyny smarowanej przez olej:
  • Informacja o poprawności doboru środka smarnego
  • Informacja o jakości zastosowanych materiałów
  • Pierwszy symptom wad w technice
  • Pomiar zawartości pierwiastków powstałych ze zużycia smarowanych powierzchni
  • Pomiar potencjału eksploatacyjnego środka smarnego