Badania laboratoryjne olejów technicznych

Badania oleju z eksploatacji w ramach monitoringu, jakoœci oleju i eksploatacji maszyny można wykonywać w różnych sekwencjach. Najczęœciej olej badany jest przez pomiary laboratoryjne, pomiary mikroskopowe i mierniki automatyczne.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

Badania laboratoryjne pozwalajš na:

  • Pełnš ocenę stanu własnoœci oleju i zmian jakie w nim wystšpiły,
  • Pełnš ocenę stanu maszyny przez analizę czšstek i produktów zużycia smarowych powierzchni
  • Pomiar iloœciowy zawartoœci w oleju œcieru metalicznego, który daje najwięcej informacji o stanie maszyny smarowanej przez olej:
  • Informacja o poprawnoœci doboru œrodka smarnego
  • Informacja o jakoœci zastosowanych materiałów
  • Pierwszy symptom wad w technice
  • Pomiar zawartoœci pierwiastków powstałych ze zużycia smarowanych powierzchni
  • Pomiar potencjału eksploatacyjnego œrodka smarnego