Audyty szczelnoœci na instalacjach pneumatycznych wykonywane przy pomocy miernika ultradźwiękowego

Warto przeprowadzać audyty nieszczelnoœci na instalacjach, sieciach sprężonego powietrza, aby wykluczyć ewentualne straty energetyczne wynikajšce z dodatkowego zakupu energii elektrycznej.

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

 

Pomiaru nieszczelnoœci dokonujemy przy pomocy specjalnego detektora ultradźwiękowego.

Analiza wyników:
Podczas wycieku przepływ powietrza (tarcie pomiędzy czšsteczkami powietrza a œciankš rurocišgu) powoduje powstawanie ultradźwięków o dużej częstotliwoœci, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Detektor wyłapuje ultradźwięki, przekształca je na sygnał dźwiękowy i analogowy umożliwiajšcy oszacowanie miejsca i wielkoœci wycieku.