Wymiana olejów w układach przemysłowych

Wymiana olejów obejmuje przemysłowe układy hydrauliczne, grzewcze, obróbcze, hartownicze ...
Kompleksowe rozwiązania zawierają:
- dobór oleju do zastosowania,
- dostawa oleju,
- wymiana oleju (opróżnienie, czyszczenie, zalanie systemu olejowego, dofiltrowanie przed uruchomieniem do klasy czystości, dofiltrowanie po rozruchu maszyny),
- odbiór zużytego oleju z utylizacją,
- badanie, raportowanie stanu oleju w celu określenia stanu technicznego maszyn.
- usługi serwisowe obsługujące gospodarkę smarowniczą (smarowania bieżące, wymiany okresowe, monitoring stanu technicznego)

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

W układach przemysłowych wymianę zużytego oleju przeprowadza się według przyjętego harmonogramu.

Często jednak wymiana ta dokonywana jest na podstawie wyników badań laboratoryjnych mówiących o stopniu zużycia oleju lub też z uwagi na wdrożenie nowego rodzaju oleju, dotychczas niestosowanego. W tym przypadku należy pamiętać, że  oleje  tego samego typu i przeznaczenia, ale różnych producentów często są wykonywane w różnej recepturze, co powoduje znaczne zróżnicowanie w składzie i zawartości dodatków uszlachetniających. Takie oleje  zmieszane ze sobą mogą w temperaturze pracy wywołać określone reakcje chemiczne pomiędzy dodatkami uszlachetniającymi co w konsekwencji doprowadza do zmiany parametrów fizyko-chemicznych danej mieszaniny olejów. Dlatego też w takim przypadku profesjonalna wymiana oleju powinna polegać na całkowitym wylaniu z układu starego oleju, przepłukania układu niewielką ilością nowego oleju i docelowym całkowitym zalaniem nowym olejem. Najbardziej wrażliwe na wymianę są oleje grzewcze. W wyniku zużywania się tych olejów, postępujący proces krakingu wymaga zastosowania wyjątkowo rygorystycznej receptury. Przestrzeganie zachowania właściwych temperatur w czasie wymiany, wprowadzenie preparatów rozrzedzających i stała kontrola ilości oleju w układzie z ciągłym jego odpowietrzaniem są niezbędne do osiągnięcia pozytywnych efektów. Nawet niewielkie zaniedbanie w tym zakresie może doprowadzić do przemiany oleju z zaawansowanym procesem krakingu w postać ciała stałego, co wiąże się z kosztownym remontem całego układu.

Należy jednoznacznie podkreślić, że najbezpieczniejszą wymianą jest wprowadzanie do układu w pełni kompatybilnego oleju, tego samego rodzaju, który był poprzednio lub też zgodnie ze wskazaniami zawartymi w DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa). Niekontrolowane wlewanie do układu różnych rodzajów olejów tylko w celu zapełnienia układu może doprowadzić do zmiany cieczy oleistej w postać gęstej galarety i jest to już proces nieodwracalny. Podobnie wygląda sytuacja ze smarem, który po przekroczeniu temperatury kroplenia przybiera postać cieczy o bardzo niskiej wartości lepkości kinematycznej i jest to również proces nieodwracalny.

Wiele maszyn, takich jak wtryskarki, giętarki czy tłocznie, posiadają układy sterujące, których niezawodność zależniona jest w dużym stopniu od wielkości cząstek stałych zawartych w oleju. W takim przypadku, przy wymianie oleju konieczne jest zastosowanie specjalnego filtra, najczęściej do 10µm, co wyeliminuje zawieszanie się wielo i jednokierunkowo-zwrotnych elektrozaworów oraz prawidłową pracę układu kontrolno-pomiarowego.

Reasumując, należy podkreślić, że wymiana oleju powinna być dokonywana zawsze pod nadzorem kompetentnej osoby lub specjalistycznej firmy.