Filtrowanie olejów w układach przemysłowych

Filtrowanie olejów obejmuje przemysłowe układy hydrauliczne, grzewcze, obróbcze, hartownicze ...

Jesteś zaintersowany?
Skontaktuj się z nami
+48 68 385 00 05
lub Wyślij wiadomość
  • Opis usługi

Serwis Olejowy dla Przemysłu

Jako firma Hand Sp. z o.o. Sp. k., w swojej ofercie posiadamy serwis olejowy,
który składa się z kilku podstawowych usług, takich jak:
– badania laboratoryjne olejów w użytku,
– filtracja oleju, w celu poprawienia parametrów i wydłużenie okresu eksploatacyjnego,
– fachowa i szybka wymiana oleju,
– odbiór przepracowanego oleju.

Badania Oleju
Oferujemy usługę badań laboratoryjnych, która pozwala kontrolować stan środków smarnych i urządzeń. Usługa monitoringu smarowania umożliwia zapewnienie płynności produkcji, pozwala na identyfikację potencjalnej usterki maszyn i urządzeń w zakresie smarowania zanim osiągnie ona poziom krytyczny.
System badań laboratoryjnych jest prosty, pobieraną próbkę z urządzenia należy ją oznaczyć (urządzenie, miejsce pobrania, rodzaj środka aktualnie zastosowanego) i przesłać do firmy HAND Sp. z o.o. Sp. k. Wyniki badań z laboratorium przesyłamy pocztą elektroniczną natychmiast po analizie próbki. (próbka nie wraca).
Tego typu badania to system wczesnego ostrzegania, którego zadaniem jest zapewnienie utrzymania urządzeń i środków smarnych użytkownika w optymalnym stanie.

Filtracja
Coraz częściej w przemyśle szuka się oszczędności. Jednym ze sposobów ich uzyskania jest przedłużenie interwałów wymiany olejów przemysłowych. Najbardziej bezpiecznym sposobem jest jeden z podstawowych procesów – mikro filtracja. Jest to metoda usuwania zawiesin przy użyciu membran porowatych o różnych wielkościach otworów. Pory w membranach do mikro filtracji są względnie duże (0,2-10 μm) więc już przy niewielkim ciśnieniu (0,1-0,3 MPa) przepływ jest duży i wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. Otwory są jednak takie, że nie przechodzą przez nie cząstki stałe większe niż 10 μm, koloidy czy zawiesiny, mogące uszkodzić układy sterujących maszyn i urządzeń, zanieczyszczenia te mogą osadzają się na elementach wykonawczych zaworów, rozdzielaczy itp. powodując ich zawieszanie i zużycie co w konsekwencji staje się przyczyną awarii systemu sterowniczego. W czasie użytkowania wysoka temperatura, duże ciśnienie transmisji mocy hydraulicznej, utlenianie i wilgotność sprzyjają zużyciu dodatków uszlachetniających, szczególnie w nieszczelnych lub otwartych zbiornikach, do których dostaje się powietrze atmosferyczne oraz drobiny pyłu. Należy podkreślić, że zabieg oczyszczania nie wpływa na zmianę właściwości fizyko-chemicznych oleju, a więc liczby kwasowa TAN i zasadowa TBN pozostają niezmienione. Jakość oleju, stopień jego wypracowania i inne parametry zużycia można określić poprzez wykonanie badania laboratoryjnego. Przy tego typu filtracji przepuszczane są substancje rozpuszczone – jony i związki niejonowe (dodatki). Usunięcie największych cząstek stałych znacznie większa jakość oleju oraz jego zdolność do nie przerywania filmu smarnego.
Obecnie możemy zaproponować Państwu usługę filtracji dzięki mobilnemu urządzeniu spełniającemu opisane wymagania. W praktyce oznacza to efektywne i tanie wydłużenie okresy eksploatacyjnego.

Dostawa
W momencie kiedy olej musi zostać wymieniony oferujemy dostawę towaru na atrakcyjnych warunkach w ustalonym w zamówieniu terminie. Ponadto istnieje możliwość magazynowania kolejnej partii dostawy w naszym magazynie.

Wymiana
Po utracie przez ciecze eksploatacyjne właściwości konieczna jest wymiana. Jest ona często kłopotliwa, z uwagi na niewygodny dostęp do zbiornika. Z tego też powodu śpieszymy z pomocą. Oferujemy usługę zrzutu przepracowanej cieczy z czyszczeniem zbiornika a następnie zalanie go na nowo.

Odbiór
Techniczny rozwój przemysłu, a także motoryzacji, spowodował nasilenie powstawania groźnych dla środowiska odpadów. Jednym z nich jest olej przepracowany lub odpadowy, są one różnego pochodzenia: oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe czy grzewcze. Nie nadając się do dalszego użycia stanowią zagrożenie dla środowiska muszą zostać zabezpieczone i zutylizowane według procesu podlegającemu regulacjom prawnym, dlatego są kłopotliwym odpadem powstałym przy produkcji.
Obecnie jesteśmy w stanie zapewnić odbiór tego typu cieczy.

Opracował
Piotr Handke
Piotr Motyka